icon-phone arrow icon-search mail pinterest google-plus facebook instagram twitter youtube linkedin
Archief 1892 - 1977

Archief 1892 - 1977

   

Het archief van de vereniging voor Plaatselijk  Belang Surhuisterveen ligt opgeslagen in het multifunctioneel centrum  " it Vleckehûs " aan de B.J. Schurerweg nr 14. Het archief wordt bijgehouden door de heer Jan de Vries. .

Tot 1978 is het archief op één bladzijde vermeld. Daarna vindt u een indeling van het archief per jaar over de jaren 1978 tot en met heden. Door op het icoon te klikken voor het jaar dat u wilt bekijken komt u op het desbetreffende jaar uit.

Het archief is onderverdeeld in de onderwerpen:  Plaatselijk Belang, Handel en Industrie (H&I), onderwijs, kerkelijk nieuws, muziek en sport. Tevens zijn er een aantal wereldlijke onderwerpen vermeld

                                      

H I S T O R I S C H   A R C H I E F                                 SURHUISTERVEEN    
     b o e k
     
Kaart van Friesland 'Frisia Occidentalis ' 1579 G
Kaart   Grietenij  Achtkarspelen - oude kaart   A
Kaart   kadasterkaart  gemeente  Surhuizum  sectie  B   A
Kaart kadastraal   Surhuisterveen 1900 H
     
     
Achtkarspelen     inwoners krijgen achternamen 1811 E
Achtkarspelen     wapen met  8 torens en  9 parels 1959 H
Accordeon vereniging 15 jaar 1969 C
Afvalzakken - plastic     in Achtkarspelen    
Ambachtsschool   -    bouw aan de Langelaan 1952 D
Ambachtsschool   -    Koninklijk bezoek 1954 B
Ambachtsschool   -    opening  op  16 april 1949 C
Ambachtsschool   -    groepsfoto 1959 A
Atema, Edze   -   fietsen  enz.   'het jilt leit op strjitte' 1978 F
AVEK   fabrieken   -    1931 - 1947 B
AVEK fabrieken   -   koopt Groningerstraat  100 1957 C
AVEK fabrieken   -  breidt uit 1958 C
AVEK fabrieken   -  opent ( polyether ) schuimfabriek 1965 D
AVEK fabrieken   -  foto met verhaal 1930 A
Armenzorg   in  Achtkarspelen 1898 G
Armenzorg   in  Surhuisterveen 1845 G
Atsma, Joop   schrijft boekje   'ONS DORP' 1976 F
     
Bejaardencentrum     start nieuwbouw 1969 D
Bejaardencentrum     1e  steenlegging 1970 E
Bejaardencentrum 't Suyderhuys    opening 1972 E
Bejaardentocht     foto 1935 A
Bejaardentocht     foto 1960 A
Benzine distributiebonnen   1973-1974 F
Begraafplaats   baarhuisje  monument   H
Begrafenisvereniging Memento Mori   -   reglement 1925 A
Belasting aanslagen in Surhuisterveen in de 19e eeuw   H
Bejaardensoos Surhuisterveen  -  bijeenkomst 1965 H
Bestemmingsplan   Surhuisterveen 1966 E
Bestemmingsplan   Nieuwe Jirden 1972 E
Beurtschippers en trekschippers in Achtkarspelen   G
Bibliotheek / openbare leeszaal begint met uitleen 1962 B
Bibliotheek   geopend  aan Koop Kuipersweg 1964 B
Boelenslaan - ontstaangeschiedenis   H
Boelenslaan -  ruzie op Feanster heide 1896 G
Boelenslaan -  start van het kerkleven 1852 G
Boelenslaan -  Geert Bijma schreef historie 1977 F
Boerenboelgoed   Fam. Bosma - De Dellen 1966 E
Boerenboelgoed   Fam. Van Wieren - Blauwh.weg 1970 E
Blauwhuisterweg gereconstrueerd 1968 E
Blauwverlaat           foto 1900 A
Boom feestdag   in  Surhuisterveen 1964 B
Boomsma, Joop -  schrijver van gedichten 1972 E
Bouw terreinprijzen in  Surhuisterveen 1963 D
Bouw terrein prijzen   felle discussie Gemeenteraad 1963 D
Brandweer   -    foto 1939 A
Brandweer zaken met  foto  oude spuit 1932 H
Brandmeester H.van Kammen neemt afscheid 1960 C
Brandweer - commando wisseling T.H. de Boer 1969 D
Bromfietsen op de weg 1961 D
Bruin, de   transporbedrijf   breidt  uit 1977 F
Bijma, Geert   -   50 jaar in de zuivel  1912-1962 B
Bijma, Geert   -        i d e m 1964 D
Bijsterveld. J.L.   direkteur Chr. MAVO 1969 D
     
Cafetaria   De Bruin  geopend aan de Gron.straat 1960 C
Club der  jonge  edelen     +    foto 1925 B
Christelijke school aan de Groningerstraat   -  foto 1940 A
Christelijke school met mr.Klokman en juff.de Wit - foto 1905 A
Christelijke school -  foto van het schoolbestuur 1927 G
Christelijke school -  schoolreisje    -   foto 1952 A
Christelijke Nationale  School   -   50 jaar 1953 C
      i   d   e   m                               -   60 jaar 1963 D
      i   d   e   m                               -   2e school geopend 1969 D
       -           idem 1969 E
                   -   Gr.straat heropend 1974 F
Concours   hippique / d'elegance  op  ijsbaan 1956 B
Concours   hippique / d'élegance  op  ijsbaan 1963 B
Consumenten distributie bonnen 1944 A
Copinga, J -  krijgt  erepenning bij afscheid  SWA 1978 F
     
Dalstra &  Van der Berg     foto van oude autobus 1959 B
Dansclub Surhuisterveen  in de dertiger jaren   plm.   1935 A
Derde Wereld Winkel   geopend 1972 E
Distributie mededeling 1945 A
Doopsgezinde Kerk ( met schuilkerk ) van Jan Post   A
Dorps avond   programma 1958 B
Dijkstra, Steffen   markant figuur aan De Ketting 1973 E
Dijkstra,Steffen     60 jaar  houtbewerker 1975 F
Duivelbanners in Surhuisterveen 1845 G
     
Eelderink, ds. J -  intrede Herv. Gemeente 1960 C
Estrik, de   -   kunst - keramiek  enz.  1973 E
Evenementen podium SURVENTO/mobiele constructie 1968 E
     
Feanster HAVEN -  historisch overzicht                  zie september   2015    
Feanster dei  -  in dei my de boat fuort 1925 A
Feanster heide   -   treurige toestanden 1901 G
Feanster heide  -  historie uit de19e eeuw   G
Feanster Feart   -  oude foto's met beschrijving   A
Feanster   Feart    -    oud gedicht   A
Feanster   Feart    -   brug naar Harkema vervangen 1960 B
Feansters op inbrekerspad 1807 H
Feanster Toer    -    foto   bouw fundamenten 1934 A
Feanster Toer    -    zorgenkindje van Pl.Belang 1977 F
Feanster Toer    -    aktie voor behoud 1978 F
Feike Draai, de   -   foto brug  met doopsgezinde kerk 1900 A
Flat - gebouwen aan Jan Binneslaan 1958 C
Flecke Surhuisterveen   -   wapen   H
Folkerts woninginrichting   -   foto bedrijfdpand 1957 C
Folkerts woninginrichting   -   20 jaar 1977 F
Folkerts, dr. K.J.   neemt afscheid van Shveen 1959 C
     
Garage N N A B    opent autozaak in oud kerkgebouw 1965 D
Garage ELGRO  opent autozaak op Kortwoude 1964 D
Garage De Vries  wordt  Mitsubishi dealer 1975 F
Gedempte Vaart 9 en 11 - Buurt-en vaartgezicht 1920 A
Gemeente Achtkarspelen   -    begroting 1896 H
Gemeenteraads verkiezingen 1946 E
Gemeente bestuur tijdens en kort na 2e wereldoorlog 1888 H
Gemeentehuis   ' verplaatsen '   H
Gemeentehuis kwestie -  ' in andere plaats ? ' 1888 G
Gemeentelijke herindeling aan de orde 1974 F
Gemeente politie in opbouw 1978 F
Gereformeerde Kerk   -    foto  knapenvereniging 1946 A
Gereformeerde Kerk aan Groningerstraat in aanbouw 1964 B
Gereformeerde Kerk - nieuwbouw aan Groningerstraat 1964 D
Gereformeerde Kerk in gebruik genomen 1965 D
Gereformeerd Jeugdgebouw  De Lantearne geopend 1958 C
Ginkel, A.M. van -  neemt afscheid van  L T S 1967 D
Gjaltema, R.   dokter  -  25 jaar in Shveen 1975 F
Gospelgroep De Sjaloomsingers 1972 E
Grens geschil   Surhuizum - Surhuisterveen 1841 H
Grietenij -  Surhuisterveen wilde er los van 1830 G
Groene Kruis gebouw   -   1e steenlegging 1964 B
Groene Kruis -  in problemen 1957 C
Gymnastieklokaal aan Jan Binneslaan geopend 1953 A
Gymnastiekvereniging   Blijft Fit          foto 1954 A
Gymnastiekvereniging   Blijft  Fit   -   25 jaar 1976 f
Gymnastiekvereniging   Blijft  Fit   -   25 jaar 1976 G
Gymnastiekvereniging   Blijft Fit  -  geeft  uitvoering 1955 G
Gymnastiekvereniging Wik Sparta  -  65 jaar 1976 F
Gymnastiekvereniging Wik Sparta  -  65 jaar 1976 G
     
Hamsterbeschikking 1939 A
Harmonie - foto zangvereniging 1980 A
Harmonie -  kerkkoor       20  jaar 1960 C
Hazenberg, Ds. H. -  doet intrede in Shveen 1955 C
H &  I   -  industrialisatie zit hopeloos vast 1955 B
Heelmeesters - duivelbanners - wonderdokters 1815 G
Helfrich   -  120 jaar  Berenburg kruidenier 1964 D
HEPKES, Jan   en syn snoeken  / sterk verhaal   G
Herdenkingsfeesten 1960 C
Hertekamp in Surhuisterveen 1968 E
Hervormde Gemeente   -  klok in torentje 1958 C
Hielema, J.S. dominee - enkele artikelen van zijn hand 1974 F
Hiemstra, Sipke - Langelaan 10 -   hobbyschilder 1974 F
Hoeksma   -   de Feanster byldfiker   A
Hoekstra rijwielzaak  aan De Kolk -  stopt er mee 1961 D
Hoekstra, Gosse - 25 jaar penningm. H & I 1977 F
      ( 'Yn 't Fean witte se de kânsen to gripen')   F
Hoekstra, Gosse   -  aandeel in groei Shveen 1973 G
Hoofdelijke omslag   Heffing en Vorderingen 1865 H
Houten, van -  prijslijst levensmiddelen    1934 A
Houten, van -  prijslijst    idem 1940 A
Houten, van -  prijslijst    idem 1962 D
Houten, van -  prijslijst    idem 1960 C
Houten, van - zelfbediening na 65 jaar  opgeheven 1977 F
Hubert machinefabriek   breidt uit 1965 E
Hubert machinefabriek   breidt uit 1970 E
Huistra, cafe   -   oude foto 1957 C
Hulshof -   boerderij  aan de Jan Binneslaan   A
Hulshof -   boerderijbrand  Blauwhuisterweg 1969 E
Hurdridery prijsuitreiking  1883 - door T.Schurer 1977 F
     
Identiteitsbwijs Jelle van Dellen 1940 A
Inbrekende Feansters 1807 E
     
Jaarmarkten en kermissen  in   Achtkarspelen   G
Jaarmarkt Surhveen door Dr. Van Kammen gesticht 1822 G
Jachtfjild -  foto met boerderij Tjerk Poppinga 1918 A
Jeugd onderneming JEMETAL  in Surhuisterveen 1962 D
Jeugd onderneming JEMETAL   geliquideerd 1963 D
Jeugdwerk Surhuisterveen  -  grootse plannen 1972 E
     
Kammen, Steven Oenes van - en de Feanster inw.   H
Kinderwagen   -  geschenk van Koningin Juliana 1961 B
Kinderwagen voor prinses Beatrix en prins Claus 1968 E
Kleuterschool   Kindertuin    geopend 1957 C
Kleuterschool, Chr. 'Beukerhonk'   geopend 1965 E
Klompmakers in Achtkarspelen   B
Kolk, de   -   gedicht en rijmerij over zakenlieden 1970 B
Kolk, R -  40 jaar postbode 1964 D
Koninklijk bezoek aan Surhuisterveen 1961 D
Koninklijk bezoek aan Ambachtsschool 1954 B
Koninklijk bezoek aan  Achtkarspelen 1961 B
Koninkrijkszaal   JEHOVA   geopend 1968 D
Korenmolen 1850  foto - aan de Molenbuurt/Ged.vaart 1927 A
Korfbal aspiranten It Fean  -  kampioen 1969 D
Kortwoude -  oude schoonheid / woningen 1964 B
Kruideniers Kooy - De Boer- Van Houten - Van Dellen 1945 A
     
Land, meester A   -   40 jaar bij onderwijs 1974 F
Landbouwschool   aan Blauwhuisterweg geopend 1960 C
Landweerders, lotelingen en andere militairen   H
Langelaan in  Surhuisterveen   -   oud gedicht 1957 C
Lap, Willy   -   behaalt Friese  turntitel 1977 F
Lauwers, de   oorsprong van dit grensriviertje   E
Leeuwarder Courant - Hitler spreekt in de Rijksdag 1936 A
Lijn, van der   -   modezaak    50   jaar 1978 G
     
Markt op  Torenplein 1974 F
Matten-weverij   in Shveen   G
Melkbussen langs  de  weg 1955 B
Miedema, juffrouw M. neemt afscheid van onderwijs 1975 F
Militair conflict   Achtkarspelen met Belgie 1830 H
Misdrijven   -  over de schreef  in  Achtkarspelen 1876 G
Motorboot   Achtkarspelen  uit  Surhuisterveen  foto   A
Muziekvereniging Blaast de Bazuin -   50 jaar 1959 C
Muziekvereniging Blaast de Bazuin 60 jaar+drumband 1959 A
Muziekvereniging Blaast de Bazuin -  65  jaar 1964 D
Muziekvereniging Blaast de Bazuin -  25 jaar in kerk 1969 D
Muziekvereniging Blaast de Bazuin in het nieuw 1971 E
Muziekvereniging Blaast de Bazuin   -    75 jaar 1974 F
Muziekvereniging Excelsior     programma 1948 G
Muziektempeltje Jan Binneslaan   afgebroken 1963 B
     
Naaischool in Surhuisterveen                                  1914-1934   E
Naaischool in Surhuisterveen   G
Napoleon   inwoners uit Achtkarspelen in leger N. 1810 G
Nederlandse Christelijke Vrouwenbond 25 jaar 1974 F
Nederlanse Middenstands Bank NMB  nieuwbouw 1967 E
Nobach, Pier - de duivel van het Westerkwartier   A
Noodlanding Fokker vliegtuig F 11   in  Surhuisterveen 1920 H
N T M   -  lijnbussen 1948 C
Nummerborden B-nrs op  Friese auto's  ( Tresoar ) 1907 H
     
Oegema - transport/goederenvervoer   160  jaar   G
Openbare Lagere School   -    foto 1907 A
Openbare Lagere School   -    foto 1909 A
Openbare Lagere School   -    foto 1920 A
Openbare Lagere School   -    opening 1956 A
Onderwijs - huisvesting - kerkbestuur 1900 H
Onderwijs -  eerste onderwijs op de Heide 1850 G
Oratoriumver. Laudate Domino - ontstaan uit drie 1964 D
Ouden van dagen tocht   -   foto 1950 A
     
     
Pama, Johannes -  stopt met  venten  petroleum 1972 E
Pekelharing, ds. Dirk - t ientallen jaren op de kansel   H
Plaatselijk nieuws Shveen uit  Dragtster Courant 1902 G
Plaatselijk Belang   -   oud vers/gedicht   A
      i d e m                -    programma 60 jarig bestaan 1952 A
      i d e m                -    75  jaar 1967 E
      i d e m                -     75 jaar ... maar geen feest 1967 D
      i d e m                -    80e  ledenvergadering 1961 D
      i d e m                -     springlevend 1978 F
     
Plaggenhut Boelenslaan 1916 A
Plattelandsvrouwen   -   zilveren jubileum 1978 G
Ploeg, van der -  opening nieuwe meubelzaak 1967 E
Ploeg, van der -  40  jaar meubelmaker 1975 F
Ploeg, van der -   ruzie met gemeente 1978 F
Politie Spijker    krijgt  eremedaille 1966 E
Politie Spijker    opper/politie  met pensioen 1975 F
Politie Wiebe de Vries  -  foto   1861-1942 A
Poppinga, Klaas   oppermachtig op motocross 1977 1977 F
Poppingahiem - jeugdcentrum geopend 1977 G
Postkantoor   geopend 1957 B
Postkantoor   geopend  hoek Dr.Van Kammenstraat 1970 E
Proclamatie   2e wereldoorlog   G
     
Raiffeisenbank   geopend in Surhuisterven 1967 D
Riemersma fabrieken   foto   kinderwagenmontage 1950 C
Riemersma fabrieken   -   25  jaar 1961 D
Riolering aanleg in de Langelaan 1959 A
Riolering verplicht in Surhuisterveen 1961 B
Rivel   autoped-fabriek 1969 E
Roodeschuur -  waterschap   H
Rus, Aan Rus  -  altijd achterstevoren op de fiets   E
Rijstvelden op de Friese heide 1885 H
     
Schepel - veldwachter / dan zal je dadelijk sterven 1917 G
Schepel - veldwachter in Achtkarspelen   1906-1938 H
Schippers - vervoer uit Surhuisterveen   1700-1955 G
Schoolopziener op pad in Achtkarspelen 1940 H
Schuilenga   beschuitfabrieken 1922 G
     idem         foto  bakkerij / winkel 1925 B
     idem         jubieumboekje  40 jaar 1946 G
     idem        moord op Teake Schuilenga 1943 A
     idem        moord op Teake Schuilenga 1943 G
     idem        moord op Teake Schuilenga 1943 H
     idem        dagboek  2e wereldoorlog en bevrijding 1945 G
     idem        dagboek  drukte op Survento 1936   H
Schurer, Bartholomeus Jacobus   H
Showband Surhuisterveen  -  ontwikkeling 1975 F
Sikkema, H -  nieuw hoofd  Openb. Lagere School 1961 D
Sinterklaas   foto kinderfeest in zaal Hollema 1951 B
Sinterklaas feest 1960 B
Smokkelarij in  Achtkarspelen  in de 19e eeuw     H
Sociale toestanden  en  huisvesting 1900 H
Sociaal Cultureel werk   in  Poppingahiem 1973 E
Sociaal Hygienisch Centrum -  1e  steenlegging 1964 D
       i   d   e  m                           -   opening 1965 D
Spaanse griep  in  Nederland -  duizenden stierven 1910 G
Spaar &  Voorschotbank    -  foto  oud pand Gr.straat    D
Spaar &  Voorschotbank    -   geopend aan Torenplein 1960 B
Spaar &  Voorschotbank 66 jaar 1977 F
Speeltuin-vereniging         opgericht 1967 D
      i   d   e  m          '  Micky '  in  gebruik 1968 D
Spoelstra, Haye /  Blh.weg   familiefoto met verhaal   A
Sport / speciaalzaak Kuiken   geopend 1966 E
                                         idem    1966 D
Sporthal   Surventohal         -   1e steenlegging 1973 E
       i d e m 1973 E
Sportraad   Achtkarspelen   -   foto 1973 E
Sportvelden complex   ' It Ketting '      geopend 1972 E
Straatnamen -  nieuwe  in Shveen 1963 B
Stoomboot Achtkarspelen kapseist in Groningen 1909 H
Strijdhorst , wijkzuster   neemt afscheid 1977 F
Supportersvereniging vv Surhuisterveen  opgericht 1959 C
     
SURHUISTERVEEN -  waarzeggerij uit 1710 1710 A
      i  d  e  m                 -  tovenarij  Wytske van 't Fean   A
      i  d  e  m                 -  dankt ontstaan aan ' Utrecht'  1960 C
      i  d  e  m                 -   historische feiten   C
     
SURHUISTERVEEN -  foto   water in centrum 1900 G
      i  d  e  m                 -  foto  stoomboot Achtkarspelen 1909 G
      i  d  e  m                 -  gebeurtenissen   1930-1940 B
      i  d  e  m                 -  transportbedrijven   div.   G
      i  d  e  m                -  ontwikkelingen in de krant van 1936 H
      i  d  e  m                -  wil niet in vergeetboekje 1949 B
      i  d  e  m                -  hard werken - eenvoudig leven 1949 B
      i  d  e  m                -  plaats van snelle vooruitgang 1950 B
      i  d  e  m                -  rond te toren 1950 B
      i  d  e  m                -  voorheen & thans (A.Tjoelker) 1952 B
      i  d  e  m                -                                                van 1955 H
      i  d  e  m                -  werd  nieuw 1955 B
      i  d  e  m                -  orientatie op Groningen ?? 1955 B
      i  d  e  m                -  nieuw winkelflat   Gron.straat 1956 A
      i  d  e  m                -                                                van 1959 H
      i  d  e  m                -  zoekt aansluiting op RW47/A7 1958 A
      i  d  e  m                -  foto's groeten uit Surh.veen 1972 G
      i  d  e  m                -  tumult en vernielingen 1969 E
      i  d  e  m                -  bestaat in 1976  400  jaar 1975 F
      i  d  e  m                -  20000 Gld. 400 jaar is  te veel 1976 F
      i  d  e  m                -   4 0 0    jaar 1976 F
      i  d  e  m                -  neringdoenden - oud gedicht   A
      i  d  e  m                -  werkt aan toekomst 1977 F
      i  d  e  m                -  Dorp met veel begoedigde bewoners   A
Surhuisterveen - fragmenten uit de historie met foto's   H
     van oa. zuivelfabriek-Molenbuurt- enz.    
Surhuisterveense Courant van 1 mei 1945 1945 A
Surhuisterveense heide   -   oud verhaal over armoe   G
Survento   1936       affiche   A
Survento   lied      A
Survento lied 1949 A
Survento lied 1966 E
Survento   1936   -    foto  van  opening 1936 A
Survento   1936   -    foto  van  opening 1936 C
SURVENTO   -    25 1961 D
SURVENTO     -     1950 C
SURVENTO   - programma 1950 B
SURVENTO     -    1951 C
SURVENTO   - programma 1951 B
SURVENTO   - 1952 C
SURVENTO   - 1953 A
SURVENTO   - 1966 E
SURVENTO   - 1968 E
SURVENTO   - 1970 E
SURVENTO   - 1971 E
SURVENTO   - 1972 E
SURVENTO   - 1973 E
SURVENTO   - 1974 F
SURVENTO   - 1977 F
     
Talstra, E   -   actief op velerlei terrein 1970 E
Technische school   -   directiewisseling 1973 E
Televisie toestellen     3000.000 ste aansluiting 1958 C
Tennisbaan complex     geopend 1964 D
Tjoelker, meester Ate   -   schrijver 'Dorpsstudie' 1967 E
Tjoelker, meester Ate   /   neemt afscheid 1960 C
Tjoelker, meester Ate  -  neemt afscheid van Shveen 1968 D
Touw slagerij Jan Visser  met touwbaan 1918 A
TURF -  verhaal over een preamfol turf 1762 H
     
U L O Chr . school   houten noodgebouw 1949 B
U L O Chr. school    geopend 1953 A
     
Vakantie houden in autotrailers in Appelscha 1953 B
Vegter, ds   neemt afscheid van Surhuisterveen 1974 F
Verkiezingsuitslag   Prov. Staten 1966 E
Verveningen in Zuiden van Achtkarspelen   H
Verveners in Surhuisterveen   B
Vliegtuig neergeschoten in  2e wereldoorlog 1943 E
     
Voetbal perikelen 1952 C
Voetbalvereniging 't Fean 58   -   kampioen 1962 D
Voetbalvereniging 't Fean 58   -   foto 1963 B
Voetbalvereniging 't Fean 58  -    naar 1e. klas 1969 D
Voetbalvereniging 't Fean 58   -   kampioensfoto 1970 E
Voetbalvereniging 't Fean 58   -         idem 1973 E
Voetbalvereniging 't Fean 58   -    foto 1978 F
Voetbalvereniging Surhuisterveen kampioensfoto 1948 A
Voetbalvereniging   vv Surhuisterveen   -   kampioen 1963 D
Voetbalvereniging   vv Surhuisterveen   -   foto 1967 E
Voetbalvereniging   vv Surhuisterveen   -  40 jaar 1975 G
Voetbalvereniging   vv Surhuisterveen   -  foto 1978 F
     
Volleybal club   opgericht 1970 E
Volleybal club   kampioen 1977 F
Volksgebouw     inwijding  Huis op de Heide 1899 H
Volksonderwijs -   40 jaar 1963 B
Volksonderwijs -   40 jaar  1962 D
Vrijzinnig Herv. Vrouwenverenging 40 jaar 1969 D
Vrijzinnig kerkkoor   -    25  jaar 1964 D
     
Walstra, ds.J. neemt afscheid van Herv.Gemeente 1963 D
Waterschap   ´Lits  en  Lauwers´  in nieuw kantoor 1966 E
Wegen verbetering in  Shveen 1977 F
Weperen, meester J. van   neemt afscheid 1960 C
Weperen,meester J. van    neemt afscheid van OLS 1961 B
Werklieden vereniging : rumoer rond oprichting 1873 H
Wethouder ´ gewipt  ´ 1966 E
Wide Pet   was jarenlang Feanstee ijsbaan   A
Wieler ronde 1953 C
Wieler ronde 1956 C
Wieren, van   kapperzaak       50  jaar 1961 D
Wind, R  -  melkboer    neemt afscheid 1976 F
Winkelcentrum EDS-galerij  aan De Dellen geopend 1966 E
Winkelcentrum EDS galerij            i d e m 1966 D
Winkelcentrum aan De Dellen op plaats zuivelfabriek 1976 G
Winkelcentrum Groningerstraat  - nieuwe eigenaars 1957 C
Winter 1879   in   Achtkarspelen 1879 H
Winter 1963   in   Surhuisterveen 1963 D
Wolven   als huisdier aan De Heidelaan in Shveen 1976 F
Wijk, van der   -   groentezaak in voorm.rijwielzaak 1961 D
Wijkstra, IJje   -    ´ het beest ´   A
     
IJsbaan   -   hurdridery   op  't Fean 1970 E
IJsclub ´ Foarut ´    wedstrijden                      1891-1902-1929   A
IJsclub ´ Foarut  `   75 jarig bestaan 1952 A
IJsclub   ' Foarut '     100  jaar 1977 F
IJsclub   ' Foarut '    Wide Pet was lang ijsbaan 1977 F
IJszenga   bakkerij      40 jaar 1976 F
Young Style   mode shop   VdLijn         geopend 1972 E
     
Ziekenhuis verpleging   -   oud ´ Reglement ´    A
Ziekenvervoer   regio Surhuisterveen in de knel 1976 F
Zuivelfabrieken en  zuiveldirecteuren   H
Zuivelfabriek Surhuisterveen gesloten   1894-1964 B
Zwartendijk, ds. -  afscheid van Doopsgez.Gemeente 1957 C
Zwembad   -   gemeente stelt geld beschikbaar 1962 D
_______________________________________________________    
     
D A F   personenauto productie aan lopende band 1958 A