icon-phone arrow icon-search mail pinterest google-plus facebook instagram twitter youtube linkedin
Archief 1978

Archief 1978

        

Het archief van de vereniging voor Plaatselijk  Belang Surhuisterveen ligt opgeslagen in het multifunctioneel centrum  " it Vleckehûs " aan de B.J. Schurerweg nr 14. Het archief wordt bijgehouden door de heer Jan de Vries.

Het archief is onderverdeeld in de onderwerpen:  Plaatselijk Belang, Handel en Industrie (H&I), onderwijs, kerkelijk nieuws, muziek en sport. Tevens zijn er een aantal wereldlijke onderwerpen vermeld

                                                    ARCHIEF   PLAATSELIJK  BELANG   -   SURHUISTERVEEN
 
   
         1 9  7  8  
   
Plaatselijk Belang  
   
Beleidsnota Ruimtelijke Ordening : zorg voor kleine dorpen april
Buurten contact commissie   opgericht november
Democratie in Achtkarspelen     ( pl. Belang of  H&I ) maart
Ontsluiting dorp baart vereniging zorgen maart
Op de bres voor aansluiting op de A-7 maart
I d e m   -   goede kans op behoud aansluiting A-7 juni
Politieposten moeten blijven in  Surhuisterveen en andere dorpen mei
Toren   -   restauratie in eindfase augustus
Toren   -   oorkonde ingemetseld augustus
   
Ambulance Dalstra achter slot en grendel ?? mei
  I  d  e m                 moet weg uit Surhuisterveen mei
                                Gemeente pleit voor behoud december
   
Bejaardentocht   verslag op rijm juni
Bekkema, Jelle   -  bankdirecteur is verslingerd aan de munt september
Boer, de -  bodediensten  over naar Bulstra Drachten juni
Boer, B. de -  nieuwe wethouder CH in Achtkarspelen juni
Boersma, H   -  opent speciaalzaal hengelsportartikelen april
Boersma, Lykele : herinneringen moeilijke tijd heidebevolking juni
Branden - zeven in Achtkarspelen binnen drie weken oktober
   
Bruin, de transporten    -   tijdelijke bedrijfssluiting  ?? mei
    I d e m                        -   krijgt rijverbod juli
    I d e m                        -   krijgt geen rijverbod augustus
    I d e m                        -  veroordeeld  tot boete van Fl. 50.000.- september
   
Christian, Dennie - Duitse zanger  -  in  Surhuisterveen november
Dam, Jelle   Herinneringen aan de 19e eeuw september
Folkerts - woninginrichting heeft  GROTE plannen  
Folkerts, LO  -  grijpt  fierljeptitel juni
Gemeentelijk erepenning voor wethouders september
Groningerstraat   verkeers-knelpunt december
Haan, Klaas de -  overleden  
Hielema, ds. J.   neemt  afscheid van Gereformeerde Kerk mei
Hubert -  machinefabriek  -  directeur neemt afscheid oktober
   
Kaart Grietenye Achtkarspelen mei
   
Kerknieuws  
Chr. Geref. Kerk start met kerkdiensten in Surhuisterveen oktober
Kuhlemeier, ds. J.B.   doet intrede in Geref. Kerk augustus
   
   
Lijn, van der -  modehuis     5 0  jaar november
Lei, Auke   -  ‘ de grote onbekende ‘  deelt rolladebonnen uit september
Markt   -  vaste bezoekers september
Muziekvereniging Blaast de Bazuin geeft uniek concert  
   
Onderwijs :  
Chr . School   -   foto  1922 mei
Jong, Marten de   -    25 jaar leerkracht Lagere Technische School juni
Mook, meester J.   -  40 jaar bij Chr. Onderwijs september
Chr. School   -  viert 75 jarig bestaan   september 1978 december
Jonge, meester F.T. de -  overleden     december
Oratoriumvereniging Laudate Dominum brengt  Weihnachts oratorium december
Ploeg, woninginrichting   -   ruzie met gemeente Achtkarspelen augustus
Pol, H   wethouder  -  overleden november
Poppinga, Klaas   motorcrosser  -  ik bof geweldig augustus
Reconstructie van  De Dellen augustus
Reconstructie   Vierhuisterweg in volle gang oktober
Riemersma , Albert -  stichter kinderwagenfabriek  overleden juni
RIVEL   rijwielen   -   40  jaar april
Scheer, van der -  Hotel  sluit na 44 jaar mei
Schurer, B.J. -   stukje historie van Boelenslaan november
Sinterklaas festiviteiten december
Sociaal Cultureel Centrum in Surhuisterveen  ?? november
Spitketen op de Heide   tot  1926 september
Steensma, Jan   -   wielrenner is sterk in ronde van Westergeest augustus
Supermarkt ELDI   geopend aan Gron.straat juni
Supermarkt Voordeelmarkt - nieuwbouwplannen op losse schroeven oktober
   
Surhuisterveen :  
Heeft kenmerken klein  ‘ stads centrum ‘ oktober
   
Ted de Braak - ( van radio en tv ) “Pret met Ted ‘ in Surhuisterveen december
Veer, Abele van der   -   40  jaar kruidenier december
Verkiezingen   1978  -  wethouders : De Boer, Pol en Siegersma september
   
Voetbal diverse wetenswaardigheden  december
Voetbalvereniging ’t Fean  58    -   late promotie mei
      -   op weg naar promotie augustus
      -   trainer Germs aan het woord november
Voetbalvereniging vv Surhuisterveen  -  heeft kansen augustus
  I  d  e  m                                   - bouwt eigen sportaccomodatie december
   
Wielerspaktakel Wielervierdaagse op HOMEtrainers september
Wouda -  zuivelhuis  aan Gedempte Vaart  gesloten november
   
Zangvereniging Zingt Gode Lof   12 ½  jaar   -   foto mei
Zeskamp SURVENTO  1978  en veel meer september
   
Zwembad   -   foto  ‘ nacht van Surhuisterveen ‘  augustus