icon-phone arrow icon-search mail pinterest google-plus facebook instagram twitter youtube linkedin
Archief 1979

Archief 1979

     

Het archief van de vereniging voor Plaatselijk  Belang Surhuisterveen ligt opgeslagen in het multifunctioneel centrum  " it Vleckehûs " aan de B.J. Schurerweg nr 14. Het archief wordt bijgehouden door de heer Jan de Vries.

Het archief is onderverdeeld in de onderwerpen:  Plaatselijk Belang, Handel en Industrie (H&I), onderwijs, kerkelijk nieuws, muziek en sport. Tevens zijn er een aantal wereldlijke onderwerpen vermeld

                                         ARCHIEF PLAATSELIJK  BELANG  -                                                   SURHUISTERVEEN

 
   
         1 9 7 9  
   
Plaatselijk Belang  
   
Alarm nummer 0011 -   functioneren wordt betwijfeld november
Bejaardenwerk – Stichting   gecoördineerd   opgericht maart
Bejaardentocht 1979 -  verslag op rijm juni
Gemeente pleit voor aansluiting op A-7 januari
Jaarmarkten - weer nieuwe start maart
Doet oproep om lid te worden februari
Ledenwerf actie   gestart maart
Ouderen avond   groot succes   -  verslag op rijm februari
Platte gronden bij  invalswegen maart
   
Ambulance vervoer belangrijk voor Achtkarspelen januari
   I  d  e  m                in moeilijkheden juni
   I  d  e  m                 blijft in Surhuisterveen  ( en andere dorpen) augustus
   
Atema handelsbedrijf   heeft volop  schaatsen januari
AVEK bouwt  woonboot  ‘ de  Caravaran ‘  juli
   
Bar Bodega   ‘ De Farm ‘    geheel uitgebrand november
Blom -  administratie  nu ook in Surhuisterveen september
Brandweer :  afscheid van vier ‘oudgedienden ‘ maart
Bres , op de     voor de arbeiders – verhaal van Lykele Boersma juli
Bruin, de   -  transportbedrijf mag 15 dagen niets vervoeren maart
  Idem        -  personeel staat zich achter directie van bedrijf maart
  Idem        -  sluiting schuld van vakbond april
  Idem        -  uitbreiding naar buitenland maar hoofdkantoor hier maart
  Idem        -  CNV  wil werk in Belgie verbieden april
  Idem        -  dreigementen collega’s zijn chantage april
  Idem        -   ‘Barbertje is niet dood . Hij leeft !! juli
   
Cafetaria ’t Hoekje   in het nieuw juni
Chr. Besturenbond Achtkarspelen  -  50 jaar november
Cupido, bar Cupido   geopend aan Groningerstraat maart
   
Dagverblijf voor gehandicapten komt in Surhuisterveen september
Damstra, I.   verlaat na 34 jaar Drukkerij Kuipers juni
Dijkstra, Bocke W.   -   fractievoorz. CDA - visie over Achtkarspelen januari
   
E D S -  Tromp   nu ook gespecialiseerd in feestverlichting augustus
   
Feike Draai , brug bij Doopsgezinde Kerk aan de Ged.Vaart mei
F N P wil bouwstop in Surhuisterveen december
   
HEMA vestigt zich aan De Kolk in Surhuisterveen april
HEMA   geopend september
   
H & I :  handhaving concurrentiepositie belangrijk voor Shveen februari
Idem :   nieuw verkeersplan is ( nog ) onduidelijk maart
Idem :   werkt aan ‘ groene hart ‘ maart
Idem :   Gemeente wil visitekaartje Surhuisterveen blijvenvergulden september
Idem :   bijeenkomst over toekomst centrum Surhuisterveen oktober
Idem :   Surhuisterveen komt zelf met plannen oktober
               …. Busverkeer uit centrum  ??  
Idem :  Gemeente maakt plannen verkeerssituatie bekend oktober
Idem :   Skieding wordt aangesloten op Rijksweg 43  ( de A-7 ) december
   
Garage Reitsma   -  nieuw nieuw pand in Kortwoude november
Garage De Vries  - wordt  Mitsubishi dealer  (  nov. 1975 ) november
   
Hoekstra, Gosse   (  H & I – man )   overleden februari
Hobbyzaak Mulder   Doe het zelf zaak     geopend januari
   
Kapsalon Athena   -  geopend  tegen over de toren december
   
Muziekvereniging / brassband   Blaast de Bazuin    -    80 jaar  
   
Kerknieuws  
Gereformeerde Kerk Surhuisterveen  - 125 jaar november
Hielema, ds. J.   van Gereformeerde  Kerk -  gepromoveerd  (nov.1975) november
Visbeek, ds. H. doet intrede bij Doopsgez. Gemeente januari
Vrijzinnig Hervormde vrouwenvereniging   50  jaar november
   
Maaltijdvoorziening vanuit ’t Suyderhuys  gestart mei
Meerstra, A - vestigt  technisch bedrijf in voormalig hotel maart
   I  d  e  m   - geopend – nu in centrum augustus
Muziekschool De Waldsang  wil graag huisvesting in Shveen april
   
Ploeg , van der -  woninginrichting specialiseert zich maart
Poppingahiem :  kaartmarathon voor Maartenswouden januari
Politie corps   Achtkarspelen  beëdigd januari
    I d e m        beëdiging politie voor Surhuisterveen april
Politie -  rijkspolitie tijdperk  afgesloten januari
Politie -  rayon Surhuisterveen telt nu zeven leden augustus
Pijprookwedstrijd in  De Lantearne januari
   
Roorda – De Haan   -  nieuwe bloemenkas aan Groningerstraat september
   
Onderwijs  
   
Boomplantdag in Surhuisterveen maart
Mavo -  openbare      heeft uitbreidingsplannen mei
Mook, J. -  hoofdonderwijzer   neemt afscheid juni
   
Sport:  
   
Gymnastiekvereniging Blijft Fit  grijpt  vijf titels januari
       Tineke Poppinga in finale februari
       Tineke  3e in  KNGVB strijd maart
Gymnastiekverening   WIK-FTC  -  dames Fries turnkampioen oktober
Korfbal pupillen 3    -   kampioen mei
Nieuwenhuis, Emi   -  wielrenner  vindt zesdaagse gevaarlijk maart
    I  d  e  m               -  klubtitel van wv Drachten april
    I  d  e  m                -  wint  ronde van  Winsum juni
Poppinga, Klaas -  motocrosser    superieur in Trimunt april
Schaatsen :  Bonne Huitema promoveert naar A-klasse november
  I  d  e  m  :  Bonne Huitema in Friese selectie november
Sport fondsenbad   -   verduistering van gelden  
Tennisverenging T S O  krijgt  clubhuis februari
      I  d  e  m                    krijgt nieuw onderkomen maart
      I  d  e  m                    bouwt aan nieuw onderkomen  september
      I  d  e  m         T S O – 4   kampioen mei
Voetbalvereniging ’t Fean 58   traint  ‘overdekt ‘ maart
    bouwt aan clubhuis  
      I  d  e  m                                afscheid van  voorz. Teake de Haan augustus
Voetbalvereniging vv Surhuisterveen    bouwt eigen kantine februari
       I  d  e  m                                         - 5    kampioen juni
                    -  nieuwe sportkantine december
Volley bal meisjes V C S  -  naar  kampioenstitel april
Volley bal jongens V C S  -  kampioen mei
   
RIVEL rijwielfabriek  -  krijgt bezoek uit India november
   
Schuilenga, voormalige bakkerij wordt bebouwd juni
Sienema - kledingwinkel  -  nieuwbouwplannen oktober
’t Suyderhuys – Bejaardencentrum krijgt nieuwe directeur K.Hoekstra oktober
SURVENTO   1979    -  met foto’s (ook van de attractie commissie) september
     met BZN en AVRO’s  toppop  
   
Talstra accountantskantoor   geopend juni
Tower Place - kleding boetiek  -  koopt tweede pand aan Torenplein november
    I  d  e  m                                 -  opent nieuwe zaak november
   
Veenstra, Wierd - amateur filmer -  bevat unieke opnamen december
Vries, de -  stoffenzaak   20  jaar juni
Vos, Sietse de - met pensioen -  vervoerde bevolking van Nederland november
   
Wouda mannenmode  kreeg nieuwe eigenaar november
Wijngaard, Henk   chauffeur/zanger  in Surhuisterveen mei
Winter 1979    zal ons nog lang heugen januari
Elfsteden tocht ???    Bijna … januari
Winter 1979    zal ons nog lang heugen februari
Spekrijderij op de Haven-piste  
Wouda, Karst   -   50  jaar in het schilderwerk april
IJsclub Foarut            artikel van Theunis Schurer – mede oprichter januari
artikel van Ds. T. van Duinen ( Wide Pet ) januari
   
   
JAN DE ROOS -  straatzanger   - overleden december