icon-phone arrow icon-search mail pinterest google-plus facebook instagram twitter youtube linkedin
Archief 1980

Archief 1980

          

Het archief van de vereniging voor Plaatselijk  Belang Surhuisterveen ligt opgeslagen in het multifunctioneel centrum  " it Vleckehûs " aan de B.J. Schurerweg nr 14. Het archief wordt bijgehouden door de heer Jan de Vries.

Het archief is onderverdeeld in de onderwerpen:  Plaatselijk Belang, Handel en Industrie (H&I), onderwijs, kerkelijk nieuws, muziek en sport. Tevens zijn er een aantal wereldlijke onderwerpen vermeld

                                                    

ARCHIEF PLAATSELIJK BELANG          SURHUISTERVEEN

 
   
1 9  8  0  
   
Plaatselijk Belang :  
   
De jeugd van tegenwoordig …. Open brief aan inwoners van Shveen november
Comite Nationale feest- en gedenkdagen opgeheven februari
Overlegorgaan Ver.  Pl. Belang  geïnstalleerd januari
Historie ( recht zetten ): Surhuisterveen   door  Geert Bijma februari
Apotheekhoudende huisartsen : conflict  met KNMP -  Forum avond februari
        I  d  e  m                            : geen reden dit te veranderen februari
        I  d  e  m                            : apotheker heeft belangstelling Shveen november
Markt   op  Torenplein  -   kooplui tegen verplaatsing april
Politiebureau moet in centrum van Achtkarspelen april
Werkgroep buigt zich over verkeerssituatie mei
    I  d  e  m                          doorgaand verkeer blijft bestaan september
Fietspaden – historische fietspaden graag terug mei
Bejaardentocht   25 maal voor fam. Witteveen-Bethlehem augustus
Hotel in  Surhuisterveen   ??? september
Bouw terrein prijzen   -  discussiepunt gemeenteraad oktober
Brand bij busbedrijf  Dalstra november
   
Architectenburo Eddy de Vries   ‘ open huis ‘ februari
Astra   schoensuper  ( Van Wieren )  -  geopend aan De Kolk april
   
Bar dancing   De Lauwers   -   heropend februari
Begrafenis vereniging neemt afscheid van mevr. Bekkema maart
Bejaardencentrum ’t Suyderhuys heeft behoefte aan personeel april
Busverkeer kan niet verdwijnen uit centrum – onmogelijk februari
   
Cafe ’t Pijpje   aan Havenstraat   heropend februari
Centrum Surhuisterveen   -   hoorzitttingover de toekomst maart
   
E D S -  Atze Tromp  -  opent zelftank station mei
   
’t Fean   ‘ Myn doarpke ‘   van meester Brand Dalstra mei
Feanster Feart   :   water gevaar voor vee in de omgeving ?? maart
     I d e m          :   bevat hoge concentratie chroom en nikkel september
     I d e m          :   water niet langer gevaarlijk voor vee oktober
     I d e m          :   onderzoek naar verontreiniging november
Fokkens drukkerijen  van  Surhuizum naar Shveen december
Foto studio  Menno v d Grift   geopend oktober
F N V   afdeling Achtkarspelen    50 jaar februari
   
Gemeente kan ‘ dure ‘ grond kopen van B.J.Hulshoff september
Garage N N AB   -   feestelijk geopend mei
Garage Reitsma  -  zaak heropend in Kortwoude mei
   
Hobby markt niet welkom in Surhuisterveen oktober
     I   d   e   m         gemeente Achtkarspelen geeft toch toestemming november
Hoek, van der -   rijwielzaak   geopend mei
Hubert machinefabriek  -  bedreigd met sluiting april
  I d e m    -   handtekeningen voor behoud bedrijf juli
  I d e m    -   onzekerheid over lot van bedrijf augustus
  I d e m    -   geen belangstelling voor overname november
   
Jongsma   gereedschapsspecialist  in  nieuw ( verbouwd ) pand maart
   
Kamminga   slachtbedrijf  op industrieterrein september
Kegelcentrum / restaurant / bar dancing start  nieuwbouw maart
Kegelcentrum De Dikke Draai geopend aan Gedempte Vaart december
Kirema horeca apparatuur vestigt zich in Surhuisterveen september
Koffieshop ( Stienstra ) aan De Kolk ???  
Koopmans   -  sportcentrum aan de Kolk juli
   
Kerkelijk nieuws:  
   
Chr. Gereformeerde Kerk geïnstitueerd  in Surhuisterveen december
Vrijgemaakt Gereformeerde Kerk - start met nieuwbouw maart
       I  d  e  m                                   - Opent nieuw onderkomen juni 
   
Sport :  
   
Auto ralley  in Zweden  :  Hessel de Vries  tweede plaats februari
Feanster ‘ prominenten ‘ ronde     
Cross baan voor de jeugd in Surhuisterveen april
Crosser Klaas Poppinga   -  doorbraak naar Nederlandse top november
Grasbaan -  Pieter van Bruggen   is  Nederlands kampioen augustus
Gymnastiekvereniging Blijft Fit  :  Tineke Poppinga   tweede Ned.kamp. maart
                                                    :   Liekele vd Heide  tweede Ned.kamp maart
      I  d  e  m                                  :   ereplaatsen bij Ned. Springkampioenschap    november
Gymnastiekvereniging WIK Sparta  - Klaske Helfrich :  ‘Fries’Brons februari
      I  d  e  m                                       - Klaske Helfrich  :   tweede  KNGV mei
Judo - Friese judokampioenschappen in Surventohal februari
Korfbalclub It  Fean   -   kampioen april
   I  d  e  m                    -  pupillen  kampioen april
Scherpschieten   -  L v d Velde  Noordelijk kampioen  
Tennispark It Griene Hert    geopend augustus
V C S jongens  -   kampioen april
Voetbalvereniging ’t Fean 58   -   degradatie april
       I  d  e  m                              -   1 F  pupillen  kampioen mei
       I  d  e  m                              -   Nieuw clubhuis  geopend mei
Wandel kampioenen   gehuldigd maart
Wielerdistrict Friesland  :  Joop Atsma stapt op als voorzitter maart
____  
   
Muziekschool DeWaldsang opent nieuw gebouw februari
Muziek : Amerikaans kamer orkest in Surhuisterveen juli
   
Naaimachine huis   Postma   heropend aan Ged. Vaart oktober
   
Ploeg, van der -  gebroeders openen  tweede speciaal zaak augustus
   I  d  e  m        -  opent nieuw  tapijtcentrum september
Politie zaken :  wie was de chauffeur van snelle BMW …?? augustus
   I  d  e  m      :  nieuw onderkomen aan de Fossemastraat oktober
Politiek :   opheffing ARP kiesvereniging  -   wordt C D A september
Poppingahiem - noodsituatie dreigt bij  Soc. Cultureel Centrum november
    I  d  e  m      -  bezetting door aktievoerders november
Postkantoor tijdelijk naar Langelaan… september
   
Radio amateurs 27 mc-ers    richten vrije C.B. club op juli
Rekla Copy  opent nieuw bedrijfspand februari
Renovatie   DAALS woningen  ( ‘ beverhokken ‘ )  gewaardeerd oktober
Rivel fabrieken  krijgt bezoek uit Guinee-Bissau juni
   
Schoen- en sleutelservice   De Hakkebar  geopend februari
Schoenreparatie bedrijf   Lettinga   -  vestigt zich in Shveen september
Schoonmaakbedrijf Van der Veen – nieuw onderkomen maart
Schuilenga hout    -   1 0 0   jaar oktober
Sienema mode  - opent   prachtige zaak aan  De Kolk april
Sienema schoenen    -   geopend mei
Slagerij   Steneker   neemt  Foppema  over december
Spaar & Voorschotbank - kleinste bank van   Nederland : explosieve groei april
       I   d   e   m               -  heropening   met  expositieruimte april
       I  d  e  m                  -  belegging in munten lucratief november
Stienstra Voordeelmarkt  ‘onvoorstelbare supermarkt ‘ geopend februari
SURVENTO   1980   -   ook met popgroep  B Z N september
   
Terpstra -  schoenen     heropening van moderne winkel februari
   
Veer, Oebele van der   -   50 jaar in de muziek september
Verspreidingsbureau Ten Cate   op  industrieterrein december
Van der Werf, P   -   neemt afscheid van Industrieel Centrum De Lauwers januari
   
Werf, Fred van der   -   heropende supermarkt  april
Wouda   slagerij  opent  nieuwe speciaalzaak november
Wijnsma groenten en fruit   -   heropend april
   
IJszenga bakkerij    -  face lift oktober
   
Zaal-accomodatie te weinig in Surhuisterveen januari
      I  d  e  m           Gemeente stelt zelf rapport op februari
   
 Geschiedenis  van Surhuisterveen  : uitgebreide samenvatting door M.Bottema  
Achterin boek nr. 5 mei
   
Meester Brand Dalstra   ;    Herinneringen uit de regio  
Achterin boek nr. 6 mei
   
Gereformeerde Kerk aan  de Groningerstraat  in gebruik genomen ( 1965 ) april
Klaske Helfrich   over turnen april
   
Bommenwerper   neergestort  in Kortwoude in  1943 december
Bestuur Waterschap      oude  foto  plm.  1910 december
   
Zangvereniging HARMONIE   oude foto  uit   1906 december