icon-phone arrow icon-search mail pinterest google-plus facebook instagram twitter youtube linkedin
Archief 1983

Archief 1983

Het archief van de vereniging voor Plaatselijk  Belang Surhuisterveen ligt opgeslagen in het multifunctioneel centrum  " it Vleckehûs " aan de B.J. Schurerweg nr 14. Het archief wordt bijgehouden door de heer Jan de Vries.

Het archief is onderverdeeld in de onderwerpen:  Plaatselijk Belang, Handel en Industrie (H&I), onderwijs, kerkelijk nieuws, muziek en sport. Tevens zijn er een aantal wereldlijke onderwerpen vermeld                          

 

                                                               

    ARCHIEF PLAATSELIJK  BELANG          SURHUISTERVEEN

 
   
   1 9 8 3  
   
Plaatselijk Belang  
   
Surhuisterveen voorzien van verwijsborden januari
Aardgas reserves Surhuisterveen/Drogeham :  9  miljard  kbm maart
Apothekerskwestie -  discussie : al of niet een apotheek in het dorp april
   I  d  e  m               -   werkgroep voor behoud huisartsen apotheek juli
Apotheek Veeman opent binnenkort september
met de nodige discussies  
   I  d  e  m              lange strijd om aportheek is begonnen november
   I  d  e  m               huisartsen moeten eigen apotheek toch afstaan november
Beaardencentrum krijgt mogelijk 30 aanleunwoningen maart
Boekwerkje ( S.van Lune) Wandeling door oud-Surhuisterveen uitgegeven juli
De Feanster -  Menno v d Grift  sinds kort  fotograaf augustus
Feanster Feart    -   provincie moet meer betalen voor uitbaggeren januari
Feanster haven   -   eindelijk grote schoonmaak maart
Feanster toer blijft  probleemkind maart
Hulpsecretarie niet haalbaar in Surhuisterveen november
Kortwoude fel gekant tegen indeling bij Surhuisterveen … september
    I  d  e  m    ‘Koartwald en it bestjoerlike november
Postkantoor krijgt nieuw PTT-kantoorhouder - H.W. Hankel maart
Voorlichting van gemeente voortaan in De Feanster   ?? februari
Scheiding -  comite in actie voor fietspad langs De Scheiding november
   
AMRO bank in  nieuwe pand aan De Kolk september
Dagverblijf Us Swette  biedt plaats aan 47  gehandicapten mei
Bruin, de transport  - opent nieuw distributiecentrum in Leeuwarden oktober
   
Houten, Piet van -  start  meubel-bekledingsbedrijf februari
Hubert gebouw afgebroken   -  heel ander gezicht augustus
Kegelcentrum De Dikke Draai    h e r o p e n d mei
Kapsalon Beauty    geopend aan Groningerstraat februari
Kapsalon Feikje  in nieuw pand in centrum november
Kunst centrum De Estrik  in nieuw  onderdak aantrekkelijk juli
   
Muziekhandel   De Fiiftrieme   geopend aan Groningerstraat april
Noodslachting – ek froulju mei de bontjas oan komme hjir mei
Oegema transport   -  schaft unieke  ( pers )trailer aan voor polyethervervoer juli
      
RABO bank - heeft nieuwbouwplannen januari
  mei
  I  d  e  m     -  nieuwe directeur  heet  J. Wolters mei
   
Spaar & Voorschotbank -  De grote banken zijn al langs geweest … juli
     I d e m  -  erevoorzitter : groei te danken aan weloverwogen beleid juli
Radio Markant  ( illegaal )  weer  in de lucht september
Slagerij Anno en Janet Visser  openen zaak aan Gedempte Vaart oktober
Stienstra voordeelmarkt   feestelijk  geopend oktober
   
   
H & I :  
Groningerstraat opgeknapt maart
Reconstructie van centrum duurt veel te lang maart
Raadscommissie geeft advies door te gaan met reconstructie centrum juni
Herinrichtingsplan in zee om subsidies augustus
Luchtfoto Surhuisterveen … het dorp dat leeft … en meer foto’s september
Reconstructie in stroomversnelling  kost  7  miljoen  gulden september
    I  d  e  m      middenstanders stemmen in met uitgangspunten november
    I  d  e  m      veel protesten tegen reconstructieplannen november
    I  d  e  m      nog geen groen licht voor reconstructie ( geen subsidie ) november
    I  d  e  m      FNP  -  reconstructie moet goedkoper december
    I  d  e  m      Surhuisterveen krijgt  2,3  miljoen van E  Z december
   
Onderwijs :  
   
Ontslagen bij lager onderwijs i v m  bezuinigingen  ??? maart
Christelijk Voortgezet Onderwijs  -  fusie  Achtkarspelen Zuid  ?? mei
Vries, J. de -  afscheid  als concierge bij De Walden september
Boot, J  -  neemt afscheid van  L B O – school   De Walden november
   
Kerkelijk nieuws:  
   
Doopsgezinden uit Verenigde Staten in Surhuisterveen juli
Vrije Baptisten stichten eigen gemeente in Surhuisterveen november
Gereformeerde erk Vrijgemaakt -  Ds. Heres nieuwe predikant december
Ned. Hervormde Gemeente -  Ds  S. de Roest nieuwe predikant december
   
Sport :  
   
Muziekvereniging Blaast de Bazuin -  1e prijs op concours maart
Fierljeppen -  Arie van Til  wint de trofee juni
Gymnastiekvereniging Blijft Fit  -  succes bij Fries kampioenschap januari
JUDO Survento toernooi       -   1200  deelnemers januari
Korfbalvereniging It Fean   -    B- en D- Adspiranten  kampioen maart
      I   d   e   m                       -    promoveert naar tweede klasse mei
                                              -    viert 25 jarig bestaan juni
                                              -     Adspiranten - B  en  Pupillen -2   kampioen november
PROF ronde :  1000 gulden van Gemeente  maart
Veldrijden   -   Jan Steensma   Fries kampioen november
Voetbalvereniging ’t Fean 58 -  1-E  kampioen april
     I  d  e  m                              -   2-B en 2-C  kampioen mei
     I  d  e  m                              -   viert 25 jarig bestaan juni
     I  d  e  m                              -   1-F  najaarskampiopen oktober
Voetbalvereniging Surhuisterveen -  D-pupillen  kampioen april
Zeilen   -   Feansters Meyer en Zandbergen succesvol om  ‘ Handicap Trophy ‘ augustus
   
Storm in Friesland met  dijkbewaking februari
   
Teeninga, W -  afscheid van scholengemeenschap  DeWalden maart
   
Wiersma opent  hobby zaak aan De Dellen juli
   
Woningbouw -  discussie over plaatsen van HAT-woningen augustus
     I  d  e  m     -  Achtkarspelen maakte fout met HAT – plan oktober
     I   d  e  m    -  Achtkarspelen mag gaan bouwen aan De Nachtegaal november
     I   d  e  m    -  Nieuwe bezwaren van bewoners tegen bouw  woningen november
   
Cent uit  omlooop maart
   
Friesland heeft eigen betaalmiddel   -  Alde Skilden mei
            (  achterin boek 11 )  
   
Fietsen fabriek in Boelenslaan -   in andere handen dec-82
             (  achterin boek  11 )  
   
Boeren arbeiders -  oude foto met  enkele Bekkema’s uit Surhuisterveen  
             (  achterin  boek  11 )    
   
Een rijk huis op de arme Friese heide   -   Kortwoude nr. 11  
             (  achterin boek   12 )  
   
Over de Friese Heide   -     diverse  foto ‘s  
             (   achterin  boek   12 )  
   
Surhuisterveen in oude ansichten         
              (   achterin boek  12 )  
   
Vliegtuigongeluk   -  Koreaans vliegtuig neergeschoten door Russische Migs september
               (   achterin  boek  12  )