icon-phone arrow icon-search mail pinterest google-plus facebook instagram twitter youtube linkedin

Archief 1985

Het archief van de vereniging voor Plaatselijk  Belang Surhuisterveen ligt opgeslagen in het multifunctioneel centrum  " it Vleckehûs " aan de B.J. Schurerweg nr 14. Het archief wordt bijgehouden door de heer Jan de Vries.

Het archief is onderverdeeld in de onderwerpen:  Plaatselijk Belang, Handel en Industrie (H&I), onderwijs, kerkelijk nieuws, muziek en sport. Tevens zijn er een aantal wereldlijke onderwerpen vermeld

                                                 

ARCHIEF PLAATSELIJK  BELANG    SURHUISTERVEEN  
   
         1 9 8 5  
   
Plaatselijk Belang :  
   
Jaar begint met barre winter januari
Terugblik over  1985   -  overzicht december
   
FOTO’s   van centrum   uit  1975  en  1978 september
    I  d  e  m                        uit  1985 december
   
Arends, huisarts viert  25 jarig jubileum in Surhuisterveen januari
Bejaardenhuis   -  zwangere verzorgsters mogen niet worden ontslaan januari
     I  d  e  m       -   krijgt  27  zorgwoningen april
     I  d  e  m       -   eerste steenlegging zorgwoningen/nu al wachtlijst oktober
Bejaarden tocht 1985  -  verslag op rijm september
Brandweer auto   overgedragen april
Buurtbewoners zijn overlast in leeg fabriekspand beu april
      I  d  e  m     zijn overlast beu september
      I  d  e  m     aanpak  drankprobleem van de jeugd september
      I  d  e  m     jongeren proberen overlast te voorkomen september
      I  d  e  m     jeugd raakt ‘hutte ‘ kwijt  en zoekt naar andere ruimte oktober
Compostvaten -   voorlichtings avond juni
Fundamenten van oude verveners-woningen blootgelegd 1-apr
Herrie schoppende jongens zwaar gestraft januari
   
Jan Hepkes -  volksverteller    krijgt standbeeld november
   
Jeugd centrum Poppingahiem  dreigt sleutel in te leveren december
N S B – beweging / landmachtkern   ontstaan-tentoonstelling mei
Regen -  regen  -  regen augustus
Riolering Surhuisterveen staat deels op instorten april
Riool waterzuiveringsinstallatie     levensgevaarlijke situatie augustus
 I  d  e  m                                       afgebroken september
Scheiding   -  Groningen moet eerst met geld komen december
Tasma, mevr. Aaltje -  dichteres  - overleden mei
   
H & I :  
   
Rymstikken oer ald  en ny  Surhusterfean  ( zie Boek 15 ) april
Verzorgingsgebied Surhuisterveen is groot en dat moat sa bliuwe april
   
Bestuur H &  I  opgestapt na problemen augustus
    I d e m            nieuw bestuur  met voorz. K vd Ploeg oktober
Geluidslijn in centrum gaat door februari
Politie   -   Surhuisterveen klaagt over optreden politie november
Reconstructie centrum op schema juni
   I  d  e  m                    winkeliers enthousiast/geen negatieve geluiden september
   I  d  e  m                    ‘blauwe zone’ in centrum oktober
   I  d  e  m                    extra geld van kabinet november
   I  d  e  m                     grote uitdaging voor ambtenaar J. Adema november
   I  d  e  m                     Grandioze  opening  van nieuw centrum november
Reklame bureau ontmaskerd  wegens oplichting mei
   
Verlichting nieuw in centrum juni
Surhuisterveen krijgt drankvrije zones januari
Winkels blijven op zondag dicht juni
   
Bloemisterij   Ido Faber   geopend augustus
Bouma, Eppie   -   25 jaar melkboer met winkelwagen bij de streek maart
F E M -  broekenspeciaalzaak opent zaak aan Groningerstraat september
Hoeksma   schildersbedrijf opent nieuwe zaak aan Groningerstraat april
Hollema -    50  jaar  ‘ kastlein  ‘ juni
Hondenfokker Douw v d Werf   -  Tervuerense herder ‘wereldkampioen’ juni
Kuikenbedrijf De Jong -  gaat niet door / Raad van State steunt gemeente december
Numan warenhuis  -  Feanster familiebedrijf    50  jaar april
   
Ploeg, van der -   woninginrichting   -   50  jaar oktober
RABO bank   -   eerste paal voor nieuw bouw geslagen februari
   I d e m         -   eerste steenlegging mei
   I d e m         -  skeletbouw van de bank november
Riemersma fabrieken  koopt  9200  m2 industriegrond aan Molenweg januari
Rivel fabrieken ontwerp eigen ‘ Abraham ‘- fiets april
Rondweg -  Noordelijke ontsluitingsweg  stap dichter bij september
   
Slagerij   Jan van  Dijk  stopt aan Gedempte Vaart september
Slagerij Foppe de Meer  opent zaak aan Gedempte Vaart september
Spaar & Voorschot bank   bouwt eigen museum voor 1,2 miljoen juni
   I  d  e  m                          hoe meer je weet, des te gemakkelijker bankieren september
   I  d  e  m                          bankmuseum  rijst uit de grond oktober
Trekpleister winkel-keten geopend september
Videotheek ‘All Stars video club ‘  geopend mei
   
Wegenbouw bedrijf Noord Nederlandse Wegenbouw  naar Surhuisterveen september
Wieren, van -   schoenen    -   75 jarig jubileum oktober
Winkelcentrum aan de Dellen voorlopig uitgesteld/of gaat toch door? januari
              krijgt gestalte september
Winkelcomplex - plannen in centrum / op hoek  De  Dellen november
   
Kerkelijk nieuws:  
   
Gereformeerde Kerk   -   DS. J.B. Kuhlemeier neemt afscheid maart
Christelijk Gereformeerde Kerk -   intrede ds. J. Bosch juni
Kerkkoor Zingt Gode Lof   -   eerste prijs op Schiermonnikoog juni
   
Onderwijs :  
   
Vorming BASIS-school   heeft ingrijpende gevolgen augustus
Openbare MAVO   -  afscheid  concierge  Koene de Wit juni
Batema, Gerrit   -   25 jaar concierge bij  Huishoudschool maart
De Walden   -   afscheid van leraar J. Maat september
   
Politiek :  
   
C D A   -   Frans Kuipers nieuwe voorzitter januari
   
Sport :  
   
ELFSTEDEN TOCHT 1985  op  21  februari / ook 25 Feansters deden mee februari
   
Achtkarspelen maakt ruzie over steun aan sportevenementen augustus
Gymnastiekvereniging Blijft Fit  -  dames Nationaal Kampioen januari
       I  d  e  m                                 -   Friese turntitels maart
       I  d  e  m                                 -   leider Douwe Lap kwart eeuw op de mat december
Gymnastiekvereniging Wik Sparta   -  in de prijzen  in Gorredijk december
Hengelsport vereniging   -    40  jarig jubileum juni
Korfbalclub It Fean   -   kampioen februari
   I d e m                     -   Junioren  kampioen april
   I d e m                     -  blijft  2e klasser mei
   I d e m                     -  pupillen – 2   kampioen mei
   I d e m                     -  adspiranten-A  kampioen oktober
Moto cross   -   Klaas Poppinga  2e  in Holten februari
PROF Ronde    -  winnaar  Gerrit  Solleveld  augustus
Solex club   De Waldbruzers opgericht april
  I d e m       Surhuisterveen in de ban van solex-geweld september
  I d e m       artikel over solexclub  De Waldbruzers september
Voetbalvereniging ’t Fean 58 - verslag van Meindert Talma over Buwalda  september
    I  d  e  m                              -  1 – E  kampioen november
Voetbalvereniging Surhuisterveen   -   gouden jubileum mei
        I  d  e  m                                     -   1-D  kampioen oktober
Wielrennen   -   Emi Nieuwenhuis zilver in slag bij Warns mei
Zwembad   -   veel concurrentie van Strandheem in Opende januari
  I d e m      -   geruchten over sluiting  …. uit de lucht gegrepen april
  I d e m      -   water stijgt zwembaden tot de lippen mei
  I d e m      -   zomer 1985  dieptepunt  -  groot financieel tekort oktober
   
Joop Atsma   -  op de fiets ontstaan mooiste gedachten maart
   
Achterin boek 14 :  
   
AVEK fabrieken   -    overzicht  
Straatmaker Auke Bouma aan het woord  
Johan Sloep   -   artikel over deze perspectief-vormgever