icon-phone arrow icon-search mail pinterest google-plus facebook instagram twitter youtube linkedin

Archief 1993

                               

Het archief van de vereniging voor Plaatselijk  Belang Surhuisterveen ligt opgeslagen in het multifunctioneel centrum  " it Vleckehûs " aan de B.J. Schurerweg nr 14. Het archief wordt bijgehouden door de heer Jan de Vries.

Het archief is onderverdeeld in de onderwerpen:  Plaatselijk Belang, Handel en Industrie (H&I), onderwijs, kerkelijk nieuws, muziek en sport. Tevens zijn er een aantal wereldlijke onderwerpen vermeld

                             

 

                 ARCHIEF PLAATSELIJK BELANG       SURHUISTERVEEN  
                                                           1 9 9 3  
   
   
Plaatselijk Belang :  
   
Verenigingen van Plaatselijk Belang :   niet op een lijn mei
   
Foto : * vervuilde haven  1981  
* Openbare Lagere School / Hubert machinefabriek 1981 april
   
Surhuisterveen wil de allerschoonste zijn / zwerfvuil ophalers november
   
Alde Jirden moet autovrij maart
    I d e m     automobilisten plaag op pad Alde Jirden juli
    I d e m     pad opnieuw bedreigd oktober
Ambulance vervoer - Dalstra schaft nieuwe ambulance auto aan juni
Bibliotheek gaat naar gebouw openbare Mavo juni
Busbrand door  8 – jarige jongen januari
   
Bejaardencentrum ’t  Suyderhuys  -  max twee ton voor ex-directeur januari
     I  d  e  m                                     -  fusie met Haersmahiem – B.post ?? april
     I  d  e  m                                     -  nieuwbouw ‘teken van vertrouwen’ juli
     I  d  e  m                                     -   protest tegen bezuinigingen september
Bibliotheek   -   nieuwbouw noodzakelijk  ?? februari
   I  d e m      -   geen nieuwbouw  maart
Brassband festival met Engelse topband  groot succes juni
Carillon zal worden geplaatst bij café  Hollema april
   Idem    financiering bijna rond door gift gemeente van 20.000  Gulden  
                                                                                           F N P  is tegen juli
Koninginnedag /vrijmarkt daverend succes april
Lauwershiem-koortje viert 12 ½ jarig bestaan juli
Plattelandsvrouwen     -     40 jarig jubileum januari
Poppingahiem mag  bier tappen juni
   
Rondweg : gedeputeerde Walsma opent  Poort naar Europa juni
Spaar & Voorschotbank -  nieuwbouw plannen maart
        I  d  e  m                  -   in nieuw onderkomen oktober
Vervuiling grond aan Dr.Van Kammenstraat januari
    I d e m              verschil van mening over sanering december
Wereldwinkel -  noodkreet voor nieuwe ruimte mei
     I d e m         -  gaat weer open  De Dellen nr. 23 december
   
Woningbouw   -   Surhuisterveen wil voldoende en gevarieerde woningbouw maart
  I  d e  m          -   winkelcomplex met 20 woningen op hoek De Dellen april
  I  d  e m          -   gemeente zoekt mogelijkheid voor uitbreiding september
  I  d  e  m         -   nieuw uitbreidingsplan   ‘ op slot ‘ september
  I  d  e  m         -  Veehouder Wiep de Boer accepteert gedwongen vertrek september
                             en wijkt voor nieuwbouw  
   
H & I :  
   
Surhuisterveen wil duidelijkheid over uitbreiding bedrijfsterrein januari
Gemeente moet inspelen op mogelijkheden van bedrijfsleven maart
Surhuisterveen ( en Buitenpost ) aangewezen als regionale centra maart
   
Architectenbureau Karel de Bruin  vestigt zich in Surhuisterveen januari
AVEK fabrieken  haalt miljoenen-( defensie )-order binnen april
   I  d  e  m              moet voor gerecht / ruzie over legerbed december
   I  d  e  m               AVEK mag blijven leveren december
Bar dancing Seventeen   -  geopend aan Groningerstraat november
Car cleaning   gevestigd in Surhuisterveen januari
           
Bosgra juwelier-horloger  -  opent ‘juweeltje van zaak’ in centrum april
Bruin, de   transporten   -   Nog geen minuut spijt van overname Lommerts januari
  I d e m                          -   trailer gestolen met  2800  koffiezetapparaten januari
  I d e m                          -   trailer gestolen met  1500  koffiezetapparaten   mei
Folkerts woninginrichting -  opent nieuwe zaak in naast bestaande zaak maart
Heide, van der   -  sportmode geopend  ( voortzetting van Nicolai ) september
Hoeksma schildersbedrijf   -   40 jaar december
Hollema café restaurant  gaat over in andere handen mei
Industrieel centrum De Lauwers   -  naar Kootstertille  ?? januari
     I d e m                                        -  dagelijks bestuur zit achter plan februari
     I d e m                                        -  Achtkarspelen houdt vast aan handhaven maart
     I d e m                                        -  standpunt over handhaving moeilijk en  
                                                           toenemend verzet tegen sluiting maart
     i d e m                                         -  sluiting werkplaats is politieke stunt mei
     i d e m                                         -  Achtkarspelen legt zich neer bij sluiting december
Intertoys -  Numan  geopend  -  publiek in de rij september
Kammen, van H. -  terug in Surhuisterveen door grenswijziging januari
Kapsalon PIEKASSO  (voormalig Athena) nieuw in Surhuisterveen oktober
Muziekhandel Fiiftrieme verhuisd naar Groningerstraat januari
Pool Hifi  opent zaak aan Vierhuisterweg april
N Z P H   bloemen   -  opent geheel nieuwe zaak februari
   
Rivel fabrieken   -   Rekent op betere tijden met A-fiets januari
 I d e m                 -   zorgt voor primeur met ‘fietsplan ‘ mei
 I d e m                 -   nog geen faillissement / wel koper ?? oktober
 I d e m                 -   productie ligt stil  /  grote voorraden november
 I d e m                 -   komt onderdak van UNION rijwielen november
Viszaak Willem Veenstra  gaat over in ‘ Visdis ‘  mei
Vries, de -  garagebedrijf -  gaat verhuizen naar Vierhuisterweg december
Werkman brillen opent zaak met eigen gezicht februari
   
Kerknieuws :  
   
Hervormd Surhuisterveen/Boelenslaan gaat  bouwen januari
        I  d  e  m                     DS. E.J. Hefting neemt afscheid april
   
Gereformeerde Kerk -  intrede  Ds. J. van der Veen maart
      I  d  e  m               -  afscheid van da. Joke Kolkman juni
   
Onderwijs :  
   
Bezuinigingen zijn diepste drijfveer schaalvergroting onderwijs januari
Schoolverbetering werpt vruchten af bij  It  Fondemint maart
   
Sport :  
   
Basketbal vereniging Belial -  mini’s  zijn kampioen mei
Beach volleybal groots van opzet juni
Dam sport -   Surhuisterveen zet trend in damwereld maart
   Topdammen in de dorpskroeg  
Korfbalvereniging It Fean   -  derde team  kampioen april
   
Gymnastiekvereniging Blijft Fit  -  twee prijzen bij Ned.kampioenschap januari
       I   d   e  m                               -  slaat slag op C- niveau februari
       I   d   e  m                               -  Jan Folkerts 3e op Ned.kampioenschap mei
Gymnastiekvereniging Wik Sparta  -  scoort weer hoog in Dronrijp  februari
       I   d   e  m                                   -  Anita vd Velde wederom kampioen april
JUDO sport   -   grenzen aan de groei bij meer dan 1001 delnemers ?  januari
   
Motorclub Fan Antike motorfreonen  -  grote groepsfoto  op Torenplein april
PROF ronde 1993   -   winnaar is Adrie van der Poel april
Ruitervereniging Survento  -  alle ruiters behaalden successen april
Tennisvereniging T S O -  dames-1 , dames 4  en meisjes   kampioen juni
Voetbalvereniging ’t Fean-58  -  blijft  4e klasser april
      I  d  e  m                              -  pupillen 1-D en 1-E  kampioen mei
      I  d  e  m                              -  pupillen 2-E en 2-D  kampioen juni
Voetbalvereniging Surhuisterveen  -  promotie naar vierde klasse KNVB juni
      I  d  e  m                                        ‘grutsk ‘ op nieuwe tribune augustus
Wielrennen   -   Emi Nieuwenhuis op dreef in Buinen mei
    I d e m      -    Emi Nieuwenhuis wint in Rottevalle juni
    I d e m      -    Emi Nieuwenhuis  wint in Kootstertille juli
    I d e m      -    Emi Nieuwenhuis wint eerste etappe in ronde van Luxemburg september
    I d e m      -    Emi Nieuwenhuis wint veteranenronde van Luxemburg september
    I d e m      -    Emi  ‘ renner van het jaar  ‘ november
IJsclub Foarut  -  krijgt toestemming voor realisatie nieuw clubgebouw april
Zeilen -  Pieter de Boer  werd 16e in Ierland bij selectie voor EK mei
  Idem  -  Pieter de Boer  pakt hoofdprijs in Sneekweek augustus
Zwembad -   openluchtbad voldoet aan  alle voorschriften maart
 I d e m      -   samenwerking met  Buitenpost geopperd …  
                       Bestuur  wil duidelijkheid van gemeente juni
 I d e m      -   Wettervlecke tekent contract niet juni
 I d e m      -    Bad krijgt  slecht weer  accommodatie juni
 I d e m      -    Verkiezingskoorts juni
   
EUROPA     Euroforie  of  Eurofobie - grenzen vervallen bij begin 1993  
                                                            voortaan ‘ dag eerder bij de vrouw ‘ januari
   
K. de Vries – Klazinga : Vereniging Ouders van een overleden kind :  
                                          … Je neemt het mee je graf in …… januari
       i  d  e  m                  :   Rouje is swier wurk maart
   
Pvd A Surhuisterveen gaat na 47 jaar op in afdeling Achtkarspelen maart
   
Blinde voetbalkenner Han van Zandbergen :    
                                     ook naar de wedstrijd Heerenveen in De Kuip mei
   
Voetbalvereniging Surhuisterveen :  oude kampioensfoto 1962 / 1963 juni
   
Weerman Tjip Witteveen :  September mooiste maand van het jaar … augustus
   
Achterin boek nr.  33 :  Raadslid  Bonne Helfrich  
   
                                      :   Biertappende kosters en beheerders :  
                                      :  Horeca haalt de geest uit de fles  
Politiek :  C D A  fractie lid stapt over naar Gemeente Belangen december
                   Rein van der Wal krijgt wind van voren in Raad Achtkarspelen december
   
Achterin boek nr. 34  :  Verspreidingsbureau Ten Cate :    
                                          we verspreiden alles wat los en vast zit  
   
   :   AV E K fabrieken  -  Friese ondernemer van het jaar  
   :   JANIJKO   familiebedrijf  -  sanitair en tegels  
   :   Riemersma - projectmeubelen verkeek zich op Duitsland  
   :   Jetze Veenstra  -  Oranjegezind en geen -fanaat  
   :   Raadslid  :  Sjoerdje  Kok – Witteveen  
   :     i d e m   :   Arend Veenstra  
   :     i d e m   :   Bonne Helfrich  
   :    Joop Atsma :  Dompteur van een papieren tijger  
         wil het onderscheid tussen profs en amateurs laten verdwijnen  
   
Achterin boek nr. 35 :  Raadslid  Rein van  der Wal  
                                         Raadslid Klaas van der Ploeg  
                                         Wethouder  Bocke Dijkstra  
                                          
   :  Vrijwillgers ruimen zwerfvuil op in centrum  
   :  Tinus Jongsma  :  mentaliteit fan hurdfytser doocht net  
   :   Joop Atsma  - wil als voorzitter tussen renners staan  
   :   Johan Sloep  :  specialist in perspectief tekenen  
   :   Spaar & Voorschotbank – behoud van eigen identiteit  
                  heel belangrijk