icon-phone arrow icon-search mail pinterest google-plus facebook instagram twitter youtube linkedin

Archief 2020

ARCHIEF 2020

HET ARCHIEF VAN DE VERENIGING VOOR PLAATSELIJK  BELANG SURHUISTERVEEN LIGT OPGESLAGEN IN HET MULTIFUNCTIONEEL CENTRUM  " IT VLECKEHÛS " AAN DE B.J. SCHURERWEG NR 14. HET ARCHIEF WORDT BIJGEHOUDEN DOOR DE HEER JAN DE VRIES.

HET ARCHIEF IS ONDERVERDEELD IN DE ONDERWERPEN:  PLAATSELIJK BELANG, HANDEL EN INDUSTRIE (H&I), ONDERWIJS, KERKELIJK NIEUWS, MUZIEK EN SPORT. TEVENS ZIJN ER EEN AANTAL WERELDLIJKE ONDERWERPEN VERMELD

 

Achter het onderwerp staat een nummer dat overeenkomt met het artikel dat in de Feanster heeft gestaan. De artikels staan onderaan de lijst met onderwerpen

ARCHIEF  PLAATSELIJK  BELANG  -  SURHUISTERVEEN      
       
       
       
Plaatselijk algemeen      
       
CORONA / COVID 19    jan 2020  
hoe zit het precies met het virus febr 2020  
elke maand overzicht ……   2020  
gevolgen voor Feansters maart 2020  
bloemen voor bewoners ‘tSuyderhuys maart 2020 005
Firma Shveen maakt desinfectie middel   juli 2020  
corona regels per 1 jul 2020 juli 2020  
mondkapje nieuwste zwerfvuil november 2020  
afstand houden ook bij PIKULAN november 2020 009
Mondkapjes plicht december 2020  
corona-vaccinaties beginnen op 8 jan. december 2020  
Gerard Veenstra in corona-tijd mei 2020 012
Frans Kuipers in corona-tijd juni 2020 013
Tamme Hoekstra in coronatijd juli 2020 014
Albert Heyn/Abbe Borger in coronatijd juli 2020 015
Henk Veenstra/Pl.Belang in coronatijd juli 2020 016
Albert Helfrich / H&I   in coronatijd juli 2020 017
Ot& Sien  -  stilte door coronavirus oktober 2020 018
hoe de tandarts werkt in coronatijd oktober 2020 019
Thijs Zwart – tapservice duurzamer december 2020  
WARMSTE WEEK OOIT augustus 2020  
NOG NOOIT ZO WARM IN  OKTOBER oktober 2020  
GEEN VUURWERK  -  wel carbidschieten met OUD en NIEUW december 2020  
GEMEENTE Achtkarspelen:   2020  
fusie door geldnood… juni 2020 025
maar eerst evalueren… juli 2020  
ambtelijke fusie op tafel juli 2020  
afstoten gemeentehuis ? september 2020  
gemeenten verdeeld over toekomst gemeentehuizen september 2020 029
zorgcentrum Suyderhguys herdenkt overledenen januari 2020 030
Extra geld centrumplan maart 2020 031
Dagopvang Ouderen bij Ot en Sien juni 2020 032
Feanster Moune weer open september 2020 033
onderzoek samenvoeging    2020  
afd. beheer met Tj.deel   2020  
voorlopig geschrapt november 2020  
Achtkarspelen  :  financieel zwak   december 2020 034
Overlast jeugdgroepen in Achtkarspelen  ‘ zorgelijk ‘ november 2020 035
Vernieling abri ’s  in Surhuisterveen oktober 2020 036
idem december 2020  
Zaterdagmiddag markt  in coronatijd een uitje ? november 2020 038
VISPAREL aan  de Roodborst wens van hengelsportver. december 2020 039
WENSBOOM  en  LICHTJES   geplaatst bij de toren december 2020 040
drie wensen worden vervuld december 2020 041
KERSTSTALLETJES ???  -  Roel de Boer maakt ze voor kleinkinderen december 2020 042
SINTERKLAAS intocht dit jaar digitaal alternatief november 2020 043
BODEM sanering rond kunststof-sportvelden kost veel geld oktober 2020 044
Strijd tegen onkruid   Japanse duizendknoop moet weg… november 2020 045
Burgemeester Achtkarspelen vraagt vakantiewerk juli 2020 046
KERMIS op Torenplein  ‘coronaproof’ oktober 2020 048
Ouderwets dorsen aan Blauwhuisterweg september 2020 049
100 jaar mevr. Alma – Feenstra augustus 2020 050
NIEUWE  STRAATNAAM op ind.terrein  LAUWERSWELLE augustus 2020 020
102 jaar Renze Hamstra augustus 2020 052
Stichting  M O A comm. vd koning  BROK op werkbezoek september 2020  
Nostalgisch boekwerkje ‘Oud Surhuisterveen’ van Tinus Jongsma september 2020 054
OUDEREN bond PCOB voorzitter op de bres voor ouderen november 2020 055
Eiken processierups bestrijding ook in Surhuisterveen juli 2020 056
F N P mocht eerst niet en later wel Friestalig artikel   2020  
plaatsen in De Feanster september 2020  
AARDBEVING  in grensgebied met Groningen , dus onrust februari 2020  
A E D  apparatuur de 20e is geplaatst in Surhuisterveen maart 2020 060
COR DAM ( oud Feanster )   enkele tekeningen bij jaarwisseling jan 2020  
Feanster  bramensoort ontdekt ? juli 2020 062
bramenfestijn – ook met burgemeester juli 2020 063
Gedempte Vaart    bewoners moeten zelf zorgen voor droge kelder oktober 2020 064
Hertenkamp nieuwe duiventil mei 2020 065
KUNSTzinnig rondje ook bij Tamme Hoekstra september 2020  
Lintjes voor Freerk Windstra en Emi en Andries Nieuwenhuis april 2020 066
idem voor echtpaar LAND en Wiersma en Witteveen oktober 2020 068
MINI bieb de zoveelste …. nu ook aan De Houtduif mei 2020 069
Feanster  molen geen bezoekerscentrum of bomenkap januari 2020 070
wielercomité trekt op met de Feanster Middenstand juli 2020 071
Bijenburgemeester maakt insectenhotels augustus 2020 072
Schilderijen voor stichting Pikulan augustus 2020 073
Bierdoppen en blikjes voor Thijmen september 2020 074
Nieuwe bestemming oude Spavo-bank september 2020 075
blijft bezwaar maken tegen woningbouw september 2020  
raad van state : woningbouw mag door september 2020  
Openbaar vervoer provincie vergeet dorpen bij busplannen februari 2020  
De Scheiding is weer later klaar februari 2020  
vijftig erftoegangswegen verdwijnen februari 2020  
eind 2020 besluit over plannen juni 2020  
Stroomnet  Surhuisterveen is bijna vol februari 2020  
Zorgcentrum ’t Suyderhuys afleiding ivm corona april 2020  
heftig : deuren sluiten mei 2020  
Tv portret kanaal30 Adries Nieuwenhuis juli 2020 080
Centrum/renovatie Shveen blauwe zone is  twistpunt januari 2020 081
centrum gaat op de schop en moet weer ‘bruisen’ januari 2020 082
Tuorke en Jurre brengen gezelligheid oktober 2020 083
Gras maaien bij hoog water oktober 2020 084
de Schatzoekers van 't Fean oktober 2020 085
bomen in centrum gekapt januari 2020  
plan valt duurder uit februari 2020  
extra geld toegezegd februari 2020  
parkeerschijf toch nodig september 2020 086
START van centrum-renovatie september 2020 087
meevaller voor centrumklus oktober 2020 088
Lintje voor brandweerlieden november 2020 089
Strijd tegen onkruid november 2020 090
Eerste sleutels Langelaan Molenweg november 2020 091
foto ’s van renovatie november 2020  
doorgaande route bestraat en weer mogelijk november 2020  
Verkeer verplichte fietspaden langs Gedempte Vaart januari 2020 092
kruispunt Gron.straat/Warreboslaan op de schop augustus 2020  
kruispunt eerder klaar dan gepland oktober 2020 094
Woede om vernielde abri's Surhuisterveen oktober 2020 095
Waardig ouder worden december 2020 096
Woningbouw 15  appartementen te huur maart 2020  
17  woningen plan aan De Dellen april 2020  
11 appartementen in SPAVO-gebouw mei 2020  
woningen in voormalig TALANTgebouw augustus 2020  
bestemming SPAVO gebouw september 2020 100
isolatie voor 25 woningen september 2020 101
woningbouw De Dellen kan doorgaan september 2020  
duur ‘penthouse ‘ aan Torenplein november 2020  
KNARRENHOF  plannen op terrein oude MAVOschool september 2020 104
Nieubouw aan de Baanein Surhuisterveen december 2020 105
       
H & I      
       
Nieuwe voorzitter  H & I Abbe Borger januari 2020 108
BIDBOEK  ‘Surhuisterveen’ verschenen september 2020 109
‘ KOOP LOKAAL ’ leus van Feanster ondernemers april 2020  
Ind.terrein  Lauwerskwartier vertraging met tweede fase augustus 2020 111
centrumplan Surhuisterveen voor op schema november 2020 112
Doorgaande route centrum is weer toegankelijk december 2020 113
start voorbereidingen september 2020  
nog drie bouwkavels over oktober-november 2020  
uitbreiding gestart november 2020  
veel vraag naar kavels december 2020 115
A L D I  super opening nieuwe super zonder feestelijkheden augustus 2020  
AVEK  beddenfabrikant koopt grond voor nieuwbouw januari 2020 117
interview met de directie juni 2020  
DALSTRA reizen ‘failliet’   i v m  corona september 2020 119
zeven gegadigden voor overname september 2020  
familie DALSTRA onderhandelt zelf en gaat ‘ in het klein ‘ door oktober  2020 121
B & G  Food & lifestyle overgenomen door J. van der Meer februari 2020 122
Bakkerij  De Korenaar echtpaar Diertens geeft stokje door februari 2020 123
Hoeksma (Ate) schilder geeft stokje door aan zoon Louw februari 2020 124
Diamantjes in it Fean december 2020 125
PB Surhuisterveen helpt voedselbank december 2020 126
Voedselbank Achtkarspelen voedt ruim 100 monden december 2020 127
Sintactie: veel winnaars december 2020 128
Health2work exo-skelet/ ergonomisch producten maart 2020  
JENSEN mode failliet juli 2020  
winkels weer open augustus 2020  
Kapsalon BEAUTY sluit per 1 januari 2020 december 2020  
Kapsalon ‘Zusje van W ‘ geopend aan De Dellen mei 2020 129
Notaris kantoor  MOOK   neemt afscheid van Margreet Mook december 2020  
MOOK   heet nu  SEKUER juli 2020 131
Samen online kerstquiz spelen december 2020 132
Een bewogen jaar in beeld december 2020 133
Centrum Surhuisterveen door de jaren heen december 2020 134
Slachthuis (Kamminga)  onderzoek misstanden gestopt juli 2020  
onderzoek toch voor rechter juli 2020  
TOTAALDAK nu officieel  ‘dakmeester’ maart 2020  
UITZEND bureau  BOUMA failliet mei 2020 135
ZUIVELHOEVE   geopend  aan  De Dellen december 2020  
       
Kerknieuws      
P K N-gemeente Ds.Wabe Jan van Dijk (PKN) neemt beroep aan naar Anjum januari 2020  
neemt afscheid van Surhuisterveen maart 2020 140
openlucht samenkomst/met vrij zingen juli 2020 141
    2020  
Onderwijs   2020  
C B S  De Hoekstien  50 jaar   :  nieuw logo januari 2020 144
weet nu hoe ze een huis moeten bouwen maart 2020  
hoe gaan zij om met corona juli 2020 146
online Kerstnachtdienst door corona december 2020  
de Hoekstien: samen kun je heel wat   2020 147
V O – Surhuisterveen ‘ Superschool ‘ januari 2020 149
afscheid van directeur Buiter februari 2020 150
Gouden momentjes door de Hoekstien november 2020 151
OBS  ’t Skriuwboerd stempelend de Friese taal leren maart 2020 152
Schoolmeubilair naar Gambia november 2020 153
En toen … in Bernebrege oktober 2020 154
Bernebrege helpt helpers november 2020 155
       
Muziek      
Brassband ‘Blaast de Bazuin’  voorzitter aan het woord maart 2020 156
voorzitter mist de contacten maart 2020  
live stream concert oktober 2020 158
wil blijven musiceren oktober 2020 159
Noten op ‘e sang we zullen weer zingen november 2020 160
Korenfestival ‘grandioos’ met 10 deelnemende koren maart 2020 161
       
Kunst      
       
HORNEMAN verpakt kunst in  totaalconcept november 2020 165
 VISSER met kunst kan ik doen wat ik wil november 2020 166
    2020 167
    2020 168
Sport   2020 169
    2020  
Geen activiteiten meervoorlopig door corona/covid 19 april 2020 170
ook PROFRONDE ( 22/9 ) gaat niet door mei 2020 171
Pieter Weening classic gaat wel door september 2020 172
FEANSTER SPORTPARK  onderzoek capaciteits-problemen juni 2020 173
FEANSTER – 40 ging dit jaar toch door (op zondag) september 2020 174
Darts tournooi  ‘Feanster Open’  van hoog niveau januari 2020 175
Duivensport ‘Feanster Flucht’  na 73 jaar opgeheven maart 2020 176
Gymn. Ver.  W S B F ontvangt schroefgordel van S F K augustus 2020 177
Griet Rinsma: wens vervuld september 2020 178
ANYTIME fitness 24/7 open aan De Dellen november 2020 179
Veldtoertocht  van  29  februari  gaat  niet door februari 2020 180
VV ’t Fean 58 voetbalplaatjes sparen bij Albert Heyn maart 2020 181
voorzitter aan het (corona)woord april 2020  
versterkt en verjongt de selectie april 2020  
nieuwe keeper voor 1e elftal mei 2020 184
start met 35+  team mei 2020 185
“gezonde ‘ sportkantine juni 2020 186
nieuwe trainer komt toch niet juli 2020  
nieuw trainers-duo aangesteld juli 2020 188
openingsweekend geslaagd augustus 2020 189
trainer geniet van ‘jonkies’ september 2020 190
uitgebekerd…. september 2020  
eerste afgelasting ivm corona oktober 2020  
online BINGO  met 250 deelnemers oktober 2020  
VV Surhuisterveen verder met trainer Jacob Russchen januari 2020 194
gaat over naar de ‘zaterdag’ februari 2020  
nieuwe gezichten bij 1e elftal juni 2020 196
ook in damesvoetbal juni 2020 197
voorz. : na 85 jaar op ‘zaterdag ’ juli 2020  
eerste  ‘ zaterdag beleving ‘ september 2020  
SAMENWERKING  Feanster voetbalclubs  -  groen licht onderzoek december 2020 200
SCHAAK- (en DAM) tafels in gemeente ? gemeente voelt er wel voor december 2020  
Wandelaars (250) hebben het zwaar met onstuimig weer februari 2020 202
Wieler comité neemt afscheid van Henk Postma juni 2020 203
toch presentatie in centrum juli 2020  
IJSCLUB  FOARUT  baan open of dicht ???   secr. P. de Boer december 2020 205
Zwembad  Wettervlecke  IJskoude Nieuwjaarsduik januari 2020  
zwembad mag helaas nog niet open mei 2020  
zwembad weer open op 8 juni mei 2020 208
gift van G & W  Helfrich augustus 2020 209
25000 ste  bezoeker augustus 2020 210
schuimpartij bij seizoen-afsluiting september 2020 211
Zwemmen in Wettervlecke nu zondewr reserveren juli 2020 212
Openingsweekend 't Fean '58 in alle opzichten geslaagd augustus 2020 213
Klaas en Grietje: titel bij panlatvissen september 2020 214
Hessel Huisman terug onder de lat 't Fean '58 september 2020 215
t Fean 58 overklast Joude oktober 2020 216
    2020  
Diversen   2020  
Vliegtuigongeluk  Oekraine  kost 176 mensenlevens januari 2020  
Pakistan kost  98  mensenlevens mei 2020  
RENTE naar  0 % …. Bij ABN AMRO bank januari 2020  
Hypotheek rente  onder de  1 % februari 2020  
Vereniging  VANLA  start met boslandbouw in Surhuisterveen februari 2020 218
Einde 130 km / uur op de snelwegen (achter in boeknr. 106) maart 2020  
BEIROET  doodsklap door ontploffing in de haven augustus 2020  
VERENIGDE STATEN – kiest BIDEN als nieuwe president november 2020  
Voorin boek nr. 105 Molenbuurt in beeld   2020  
Voorin boek nr. 106 Centrum Shveen  1938 en 2020    2020  
Gedempte Vaart   1935   2020  
Achterin boek nr. 106 Mega versnelleronder Meer van Geneve   2020  
Ds. Bottenbley : over wederkomst van Christus   2020  
PIKULAN groeit - dus meer mogelijk   2020  
KYK - praktijk voor cosmetische huidpigmentatie   2020  
Nederland  75  jaar vrij / voorpagina’s FD en LC   2020  
BOEING 747 – stil afscheid Queen of the Skies   2020