icon-phone arrow icon-search mail pinterest google-plus facebook instagram twitter youtube linkedin

Collectie Durk Wouda

Durk Wouda stamt uit een geslacht, die in het verleden een beurtschippersdienst had op Leeuwarden. De vader van Durk Wouda ( Feike Wouda ) heeft als laatste schipper op een van de schepen die Surhuisterveen rijk was, gevaren. De meeste van de beurtschippers gingen later over naar een vrachtauto. Andere bekende beurtschippers in Surhuisterveen waren o.a. de Boer, de Haan, Westra, Windstra en Oegema, maar er zijn er in totaal 26 geweest in de periode van 1700 - 1955. Veel meer informatie over de beurtschippers kunt u vinden in het boek dat mevr Schoonbeek-Oegema heeft gemaakt over de geschiedenis van de beurtschippers uit Surhuisterveen.