icon-phone arrow icon-search mail pinterest google-plus facebook instagram twitter youtube linkedin

Oude ansichtkaarten kerk: Doopsgezinde

Doopsgezinde Gemeente
De Doopsgezinde Gemeente van Surhuisterveen is ontstaan rond 1600 tijdens de verveningen van Surhuisterveen. Rond 1620 heeft er zeker al een Vermaning (Formanje) gestaan, want de eerste bekende leraar Gabbe Paulus stierf in 1643. De predikanten in latere periodes (zoals. D. Pekelharing) hebben een bijdrage geleverd aan de verbetering van Surhuisterveen. De huidige Vermaning dateert van 1804.

Brethren
Van 1720 tot 1729 heeft er een groep Duitse Doopsgezinden uit Schwar-zenau in Surhuisterveen of omgeving gewoond. Zij lieten zich dopen in een poel te Kortwoude. Van hun verdere verblijf in Surhuister-veen is vrijwel niets bekend. Van Surhuisterveen gingen ze via Rotterdam met het schip ‘Allen’ naar de Verenigde Staten van Amerika. Ze vestigden zich in Pensylvanië en vormden daar de groep ‘Church of Brethren’

 

De eerste steen voor het doopsgezinde kerkgebouw werd gelegd door Sijmon Sijmons op 5 mei 1804. De zaalkerk heeft een driezijdig gesloten koor en opengewerkte dakruiter. De windwijzer heeft de vorm van een schip. De muren met rondboogvensters zijn geleed door spaarvelden. De consistoriekamer verbindt de kerk met de pastorie (1865). De kerk is een rijksmonument. Het orgel uit 1975 is gemaakt door de firma Klaus Becker en in 1980 in de kerk geplaatst.[1]