icon-phone arrow icon-search mail pinterest google-plus facebook instagram twitter youtube linkedin

Oude Schoolgebouwen

Door de Vereniging voor Plaatselijk belang werd in 1915 een school opgericht die de plaatselijk jeugd op moest leiden tot o.a. naaister. Later werden in dit pand gevestigd: smederij Bron en nog weer later smederij Wiersma aan de Dellen.

Het pand staat er nu niet meer.