icon-phone arrow icon-search mail pinterest google-plus facebook instagram twitter youtube linkedin

Dodenherdenking 2019

Dodenherdenking 2019

Op 4 mei 2019 heeft de vereniging voor plaatselijk belang uit Surhuisterveen weer de jaarlijkse dodenherdenking gehouden. De belangstelling was, mede dankzij het mooie weer, overweldigend.

De start van deze bijeenkomst werd begeleid door het klokgeluid van de Feanster Toer. Om één minuut voor acht uur werd door Blaast de Bazuin de Last Post gespeeld. Daarna volgden, zoals landelijk, twee minuten stilte.

Blaast de Bazuin speelde vervolgens twee coupletten van het Wilhelmus.

De rest van het programma was als volgt:

 1. kransleggen door plaatselijk belang + gemeente Achtkarspelen

           voorzien van lint "plaatselijk belang Surhuisterveen " door Anja Kooistra - Bouma

           voorzien van lint: "gemeente Achtkarspelen"  door Burgemeester Oebele Brouwer

 1. kransleggen voor ver. voor H&I 
 2. kransleggen door gemeenschappelijk kerken 
 3. bloemen nabestaanden Dalstra 
 4. bloemen basisschool de Bernebrege die ook het monument geadopteerd hebben. 
 5. bloemen basisschool it Skriuwboerd 
 6. bloemen basisschool de Hoekstien 
 7. bloemen VO Singelland Surhuisterveen 
 8. bloemen overige belangstellenden

      voordragen gedichten 

 1. familie Dalstra: mevr. Jildou Huizinga 
 2. Singelland VO Surhuisterveen

 Toespraak door burgemeester Oebele Brouwer.