icon-phone arrow icon-search mail pinterest google-plus facebook instagram twitter youtube linkedin

Nieuwjaarsfeest 2012 Surhuisterveen

Tijdens de jaarwisseling van 2011 naar 2014 is er reeds voor de 4e keer het nieuwjaarsfeest georganiseerd op het Torenplein te Surhuisterveen. Plaatselijk Belang heeft hierin het voortouw genomen en werkt sindsdien wordt in nauwe samenwerking met de vereniging H.& I. nieuwjaarsfeest georganiseerd. Formeel is de organisatie in handen van de Stichting Nieuwjaarsfeesten Surhuisterveen. Het bestuur van de stichting wordt echter gevormd door bestuursleden van Plaatselijk Belang en H&I,aangevuld met vertegenwoordigers van de beide voetbalclubs in Surhuisterveen. Er is sprake van een hele goede samenwerking tussen de verenigingen en de Gemeente Achtkarpelen. Ook de vele grote en kleine sponsoren hebben er toe bijgedragen dat het feest op deze wijze gehouden kon worden. Alles met elkaar heeft dit weer geresulteerd in een goed georganiseerd en heel geslaagd feest met erg positieve reacties van jeugdige- en oudere bezoekers. Een heel plezierig neveneffect van het feest is dat er ook dit jaar nauwelijks sprake is geweest van overlast en vernielingen. Daarmee heeft Surhuisterveen, maar ook de gemeente Achtkarspelen weer een hele positieve start gemaakt in het nieuwe jaar.

De nieuwjaarscommissie wordt gevormd door: Karin van der Meer, Jan Durk Benedictus, Fokke de Haan, Jan van der Velde, Albert Helfrich en Freerk Windstra.