icon-phone arrow icon-search mail pinterest google-plus facebook instagram twitter youtube linkedin

Opening Torenplein 24 september 2011

In 2010 besloot de gemeente Achtkarspelen om het Torenplein in Surhuisterveen aan een reconstructie te onderwerpen. Plaatselijk Belang en de Vereniging voor Handel en Industrie Surhuisterveen zijn daarbij nauw betrokken geweest. Via een aantal informatieavonden kon de bevolking van Surhuisterveen zijn wensen kenbaar maken.

Het plein werd op de volgende punten aangepast:
1. De Jan Binneslaan is een 30 kilometerzone geworden
2. Het stuk Gedempte Vaart langs het Torenplein is weer open voor verkeer van beide richtingen
3. De toegang tot het parkeerterrein van de Jumbo is open voor verkeer van beide richtingen.
4. De weg ter hoogte van de toren en Schippers is komen te vervallen.
5. Er is op twee plaatsen een voorziening gemaakt voor aansluiting van water en elektriciteit.
6. Er is een goede verlichting in de vorm van vijf lichtmasten geplaatst.
7. Het gehele torenplein is nu obstakelvrij, dus geen bomen meer midden in het plein.
8. De oppervlakte van het Torenplein is ca 15% groter geworden.
9. Er is een geheel nieuwe bestrating aangelegd.

In het voorjaar van 2011 werd aangevangen met de reconstructie. Vlak voor de profronde in augustus was de reconstructie dermate ver gevorderd, dat het plein voor de profronde gebruikt kon worden. De toren werd zelf een tijdje in het roze gestoken. Nadat de laatste werkzaamheden voltooid waren, werd het plein geopende op zaterdag 24 september.

Een commissie bestaande uit Albert Helfrich, Sietze Hoekstra, Fokke de Haan, Ennelien Grasdijk-Windstra en Freerk Windstra hadden de organisatie van het feest in handen. Op het Torenplein werden diverse attracties opgesteld: een poffertjeskraam, een draaimolen, een springkussen, een muziekinstallatie met d.j. zitplaatsen voor ca 300 personen op Duitse bierbanken, diverse partytenten, een horeca gelegenheid, een barbecuegelegenheid. Voor de jongste kinderen werd er een ballonnenwedstrijd gehouden. De ballon die het verste kwam had een retourkaart afkomstig uit Zweden. De sprekers waren namens H&I: Sietze Hoekstra. namens Plaatselijk Belang Jan Durk Benedictus en namens de gemeente Jan Lammers en de burgemeester die tevens de officiële opening verzorgde. In totaal kwamen een kleine 400 mensen op het openingsfeest.

Sponsoren:

Onze grootste sponsor was het weer, voor eind september kon het niet beter, een zonovergoten dag. De financiële bijdragen kwamen van: de Gemeente Achtkarspelen, Vereniging voor Plaatselijk Belang Surhuisterveen, Vereniging voor Handel en Industrie Surhuisterveen, wegenbouwbedrijf Oosterhof, het Dalstrahiem en de Vereniging Spavo.