icon-phone arrow icon-search mail pinterest google-plus facebook instagram twitter youtube linkedin
Bestuur Plaatselijk Belang

Bestuur Plaatselijk belang

  • Voorzitter:  vacant
  • Penningmeester: Albert Bijma, de Nachtegaal 9,
    9231 JP Surhuisterveen,06-14237243 albert4676@gmail.com
  • Secretaris: vacant
  • Lid:  vacant
  • Lid: Jitske Algra Compagnie 4 9231 BE Surhuisterveen
  • Lid: Karin van der Meer de Sperwer 14, 9231 KM Surhuisterveen
  • Lid: Ewoud Douwstra, de Lange Turf 11 9231 MN Surhuisterveen

Neem contact op met Plaatselijk Belang: Pb-sveen@hotmail.com

 

 

 

   

Website beheerder Freerk Windstra

 

Surhuisterveen,  ligt in het zuiden van de gemeente Achtkarspelen. Het dorp ontstond aan het einde van de zestiende eeuw, toen turfgravers en schippers hier huizen begonnen te bouwen. De naam van het dorp verwijst naar de veenkoloniale tijd en betekent letterlijk Surhuizerveen, de veengronden ten zuiden van het tegenwoordig kleinere, maar oudere Surhuizum. Tegenwoordig heeft Surhuisterveen een regionale functie.

In Surhuisterveen staat de oorspronkelijk uit 1864 stammende korenmolen Notmûne Koartwâld, een rijksmonument. Daarnaast telt Surhuisterveen nog 14 andere monumenten.

Surhuisterveen is het grootste dorp van de gemeente Achtkarspelen . Surhuisterveen telde op 1 januari 2016 5855 inwoners, van wie 49% man en 51% vrouw. De gemiddelde leeftijd is met 43.6 jaar hoger dan het gemeentelijk gemiddelde van 41 jaar. Van de inwoners is 60.6% tussen de 15 en 65 jaar. In Fryslân en Achtkarspelen ligt dit aandeel op 6.4%. Het aandeel 65-plussers ligt in Surhuisterveen met 22.8% iets hoger dan in Fryslân, waar het aandeel 19.5% is. Dit geldt ook voor het percentage 75-plus. Dit ligt in Surhuisterveen op 11.3%, waar dit in de provincie op 8.2% ligt. Ook de groep 80-plus ligt hoger ten opzichte van de provincie: 6.8% tegenover 4.7%