icon-phone arrow icon-search mail pinterest google-plus facebook instagram twitter youtube linkedin
Jaarvergadering 2018

Jaarvergadering 2018

LEDENVERGADERING

 

Woensdag 11 april 2018

   Plaats: Café de Haven

          Gedempte Vaart 80

   Aanvang: 20.00 uur

 

 

Het bestuur van de vereniging Plaatselijk Belang Surhuisterveen nodigt u van harte uit voor het bijwonen van de jaarlijkse algemene ledenvergadering op woensdag 11 april 2018 in Café de Haven, aanvang 20.00 uur.

 

Agenda

 

 1. Opening 
 2. Verslag ledenvergadering woensdag 12 april 2017 
 3. Ingekomen stukken en mededelingen 
 4. Jaarverslag 2017 
 5. Financieel verslag 2017 
 6. Verslag kascontrolecommissie (Dhr. D. Wouda & Dhr. J. Hielema) 
 7. Benoeming nieuw lid kascontrole 
 8. Bestuursverkiezing   Aftredend en herkiesbaar:          Dhr. F. Windstra
 9.                                                                                      Dhr. K. de Bruin
 10.                                                                                       mevr. A. Postma
 11. Aftredend en niet herkiesbaar:        Dhr. I. Terpstra
 12. Bestuurskandidaat:                           Dhr. A. Bijma
 13. Pauze  
 14. Verkiezing Feanster(s) van het jaar 
 15. Gastsprekers:      Friese milieufederatie / MienskipsEnergieplan 
 16.                             Dhr. J.D. van der Schaaf & Dhr. G. Adema
 17. Sluiting