icon-phone arrow icon-search mail pinterest google-plus facebook instagram twitter youtube linkedin
Jaarvergadering 2019

Jaarvergadering 2019

LEDENVERGADERING

 

Woensdag 10 april 2019

   Plaats: De Lantearne

          Jan Binneslaan 49

   Aanvang: 20.00 uur

 

 

 

Het bestuur van de vereniging Plaatselijk Belang Surhuisterveen nodigt u van harte uit voor het bijwonen van de jaarlijkse algemene ledenvergadering op woensdag 10 april 2019 in zalencentrum De Lantearne, aanvang 20.00 uur.

 

Agenda

 

 1. Opening
 2.  
 3. Verslag ledenvergadering woensdag 11 april 2018
 4.  
 5. Ingekomen stukken en mededelingen
 6.  
 7. Jaarverslag 2018
 8.  
 9. Financieel verslag 2018
 10.  
 11. Verslag kascontrolecommissie Dhr. J. Hielema & Dhr. J. Wybenga
 12. Benoeming nieuw lid kascontrole
 13.  
 14. Bestuursverkiezing    
 15. Pauze
 16. 9.   Rondvraag
 17. Bestuurskandidaat vacante positie:  Mevr. A. Kooistra - Bouma
 18. Aftredend en herkiesbaar:                     Dhr. F. de Haan
 1. Gastsprekers:      Mevr. A.D. Winius Inwoners & Overheidsparticipatie, gem. Achtkarspelen       
 2.                             Dhr. S. Hoekstra, werkgroep Wonen en Zorg 
 3.                             Dhr. B. Vos, werkgroep Mienskips Energieplan
 4.                             Dhr. J. Bergsma, werkgroep Centrumplan
 5. Sluiting