icon-phone arrow icon-search mail pinterest google-plus facebook instagram twitter youtube linkedin
Wapen en Dorpsvlag

Wapen Surhuisterveen

Surhuisterveen (Fries: Surhústerfean) is een van de twaalf dorpen van de Friese gemeente Achtkarspelen. Het dorp telt 5748 inwoners (1 jan. 2006).

Surhuisterveen wordt ook wel ’It Fean’ genoemd. De naam van het dorp verwijst naar de veenkoloniale tijd en betekent letterlijk Surhuizerveen, de veengronden ten zuiden van het tegenwoordig kleinere, maar oudere Surhuizum. Surhuisterveen is aan het eind van de 16e eeuw ontstaan door de eerste turfgravers en schippers, die hier hun woningen bouwden. Ten zuidoosten van het dorp begint het oude riviertje de Lauwers, al is dit in het begin niet meer dan een sloot te noemen.

Deze historie is in het moderne Surhuisterveen slechts nog herkenbaar aan een aantal straatnamen. De wijken en de vaart (Gedempte Vaart) die door het dorp liepen zijn gedempt. Het zijn vooral de monniken geweest die van invloed zijn geweest op het ontstaan van Surhuisterveen. Zij behoorden tot de pioniers van de vervening, in hun kielzog volgden snel de ambachtslieden en de winkeliers.

 

Kroon en fleurons Wapen Surhuisterveen

De boven het wapen geplaatste kroon en fleurons geven de grootte van het dorp aan. Het klaverblad wijst op weidegrond in vroegere jaren met de eikel, zijn de het gebruik als veevoer. De twee turven zijn het symbool voor de eerdere vervening en turfafgravingen in deze streek. De blauwe horizontale baan is de Feanster Feart welke vroeger door het dorp liep. De rode verticale baan stelt de weg voor in vroegere jaren tussen de dorpen Groninger- Opende (prov. Groningen) en Harkema-Opeinde (prov. Friesland). De goud-gele ondergrond wijst op de zandgronden.