icon-phone arrow icon-search mail pinterest google-plus facebook instagram twitter youtube linkedin

Colofon & disclaimer

Aansprakelijkheid
Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan de redactie niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. De redactie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site, (on)bereikbaarheid van de site of ter beschikking gestelde programmatuur.

Informatie van derden
De eventueel op deze site geplaatste informatie die van derden afkomstig is, geeft uitsluitend de persoonlijke mening weer van de betreffende inzender. De redactie is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud hiervan, noch voor de toegang tot of de informatie op enige site die is gelinkt van of naar deze site.

 

Deze website is ontwikkeld en gebouwd door Heibel. Ben je benieuwd wat Heibel voor jou kan betekenen? Neem dan eens een kijkje op www.heibel.nl of neem contact met ons op. 

Heibel
De Kolk 8
9231 CW
Surhuisterveen

085 273 7954
Info@heibel.nl